Opheffen

Veel stichtingen zijn niet meer actief. Dan kun je die beter opheffen. Bestaande stichtingen moeten aan steeds meer eisen voldoen. Meldingen en aanpassingen van statuten aan nieuwe wettelijke regels. Het opheffen van een stichting kan snel en eenvoudig.

Stichting ontbinden via de rechter

Ontbinden via de rechter In bepaalde gevallen kan de rechter de stichting ontbinden. Wanneer dat mogelijk is, staat in de wet beschreven. Er zijn een aantal opties. Verschillende partijen kunnen de rechtbank verzoeken de stichting te ontbinden: het bestuur van de stichting een belanghebbende het openbaar ministerie Dat ontbinden op verzoek van het bestuur kan […]

Stappenplan stichting opheffen

Stichting opheffen Je wilt de stichting opheffen. Dat kan zijn omdat de stichting niet meer actief is, het doel is bereikt of omdat de bestuurders er niet mee verder willen. Een stichting kan je zelf opheffen. Juridisch heet dit ontbinding van de rechtspersoon. De verplichte procedurele stappen staan beschreven in de statuten van de stichting. […]

Bestuurder benoemen bij stichting zonder bestuur?

Stichting zonder bestuur Het kan voorkomen dat een stichting zonder bestuur komt te zitten. Bijvoorbeeld door het overlijden van de enig bestuurder. Stichtingen kennen geen Algemene Vergadering of aandeelhoudersvergadering. Er kan daardoor bij een stichting niet van binnenuit een bestuur worden benoemd. Lees ook: Ontstentenis en belet. Verzoek aan rechtbank De wet heeft voor deze […]

Je winkelwagen