is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Stichting ontbinden via de rechter

Stichting ontbinden via de rechter

Kan de rechter een stichting ontbinden?

Ja, een rechter kan een stichting ontbinden. In de wet staan een aantal mogelijke opties om dat te doen. Zoals op verzoek van het bestuur van de stichting.

Ontbinden via de rechter

In bepaalde gevallen kan de rechter de stichting ontbinden. Wanneer dat mogelijk is, staat in de wet beschreven.

Recht of wet

Er zijn een aantal opties. Verschillende partijen kunnen de rechtbank verzoeken de stichting te ontbinden:

  • het bestuur van de stichting
  • een belanghebbende (zoals een oud-bestuurder)
  • het openbaar ministerie

Dat ontbinden op verzoek van het bestuur kan als er een bepaalde gebeurtenis is. Die moet in de statuten zijn beschreven en tot gevolg hebben dat de stichting ontbonden wordt. Het moet dus in de statuten staan, anders is het niet mogelijk om op eigen verzoek via de rechter de stichting te ontbinden.

Dit staat in artikel 2:19 van het Burgerlijk Wetboek.

Ontbinding verzoek van Kamer van Koophandel

Als een stichting geen bestuur heeft ingeschreven in het Handelsregister gaat de Kamer van Koophandel na een jaar onderzoek doen. Als zij niemand kan vinden en er ook verder geen stukken zijn gedeponeerd kan zij de rechtbank verzoeken de stichting te ontbinden. De Kamer maakt niet erg vaak gebruik van deze bevoegdheid.

Als de rechtbank de stichting heeft ontbonden zorgt de griffier dat dit wordt ingeschreven in het register.

Ontbinding Strafzaak

In een strafzaak kan het Openbaar Ministerie ook verzoeken om de stichting te ontbinden. Het OM zal dat doen als de stichting als rechtspersoon ook betrokken is bij de strafzaak. Denk aan een criminele organisatie die in haar netwerk ook enkele stichtingen heeft opgenomen.

Hoe gaat dit in de praktijk?

Het bestuur van de stichting stuurt een verzoekschrift naar de rechtbank. In dit verzoekschrift moet staan om welke gebeurtenis het gaat en hoe het in de statuten staat beschreven. Houdt hierbij rekening dat je griffiekosten moet betalen.

Het zal in het algemeen eenvoudiger zijn om als stichtingsbestuur zelf een ontbindingsbesluit te nemen. Dan hoef je niet langs de rechter.

    Lees meer over Bestuur

    is een dienst van Notarian