is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Wanneer moet mijn stichting de statuten wijzigen?

Wanneer moet mijn stichting de statuten wijzigen?

Wanneer moet ik de statuten van mijn stichting wijzigen?

Als de stichting andere werkzaamheden wil verrichten die buiten de doelstelling vallen, moet je de statuten wijzigen. Bij kleine wijzigingen zal dit niet snel aan de orde zijn. Ook bij een naamswijziging van de stichting moeten de statuten worden gewijzigd.

Statuten stichting wijzigen

Een stichting kan de statuten wijzigen, tenzij dit is uitgesloten in de statuten. Voor een statutenwijziging moet je langs de notaris. Dit kost tijd, en geld. In welke gevallen is het echt nodig om de statuten te wijzigen? En wanneer niet?

Doelstelling in statuten wijzigen

Je hoeft alleen de statuten te wijzigen als je fundamenteel iets anders gaat doen met de stichting, bijvoorbeeld als je de doelstelling gaat wijzigen. Er is namelijk geen toezicht op stichtingen. Als je een activiteit begint die niet precies past binnen de doelstelling is er in beginsel geen probleem. Behalve als je aansprakelijk zou worden gesteld.

Specifieke doelstelling in statuten

Staat er in de statuten een hele specifieke doelomschrijving? Dan kan het wel verstandig zijn om je statuten aan te passen. Bij hele specifieke statuten is er namelijk al snel het risico dat je buiten de doelomschrijving van de statuten gaat handelen. Om dit te voorkomen is het beter om wat ruimere doelstellingen op te nemen.

Voorbeeld: In de doelstelling staat een regionale beperking. Je neemt bijvoorbeeld op dat je alleen in Rotterdam activiteiten zal organiseren. Hier ben je dan aan gebonden. Je mag dan geen activiteiten buiten Rotterdam organiseren. Je kan de doelstelling dan het best als volgt organiseren: “activiteiten in Zuid-Holland, voornamelijk in Rotterdam, het bestuur kan ook besluiten projecten elders in Nederland te organiseren.”

Als je de doelstelling te beperkt opschrijft kun je ook de activiteit zelf beperken. Bijvoorbeeld als je onderwijsprojecten wilt organiseren. Als je de activiteit te beperkt opschrijft kun je daar niet buiten handelen. Wat je wel zou kunnen opnemen als doelstelling: “het ondersteunen van onderwijsprojecten, voorlichting, of andere projecten naar het oordeel van het bestuur.”

Naam van de stichting wijzigen

Als je de naam van de stichting wilt wijzigen moet dat via een statutenwijziging. Hiervoor moet je langs een notaris. De notaris zal de naam dan ook wijzigen bij de Kamer van Koophandel.

Je kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van de Handelsnaam. Dan hoef je de statuten niet aan te passen.

Statutaire zetel wijzigen

De statutaire zetel staat in de statuten. Als je die wilt wijzigen moet je de statuten wijzigen. Hiervoor moet je langs de notaris.

Als je alleen het vestigingsadres wilt wijzigen, hoef je niet langs de notaris. Dat kun je kosteloos doorgeven bij de Kamer van Koophandel.

Statuten die je niet kan wijzigen

Is de statuten wijziging uitgesloten in de statuten? Dan moet je langs de rechter om toestemming te vragen voor de wijziging. De rechter geeft pas toestemming als het niet wijzigen van de statuten zou leiden tot gevolgen, die bij de oprichting van de stichting niet kunnen zijn gewild. Deze situatie zie je regelmatig bij stichtingen die zijn opgericht bij testament. De erflater had dan bedacht dat zijn erfenis op een bepaalde manier moet worden besteed. Na jaren kan het zijn dat het onmogelijk is om nog aan de doelstelling te voldoen. Bijvoorbeeld omdat een bepaalde ziekte echt niet meer voorkomt en bestrijding het doel van de stichting was. In dat geval kun je de stichting beter opheffen.

Wetswijziging

Als er een wetswijziging is geweest kan het nodig zijn om de statuten aan te passen. Dan voldoen de statuten weer aan de huidige wet en regelgeving.

Lees ook: Welke gevolgen heeft de wetswijziging 2021 voor mijn stichting?

Lid worden?

Als je lid wordt van stichting.nl kun je jouw doelstellingen naar ons opsturen. Wij beoordelen dan of deze voldoen en of ze niet te beperkt zijn voor de activiteiten die jij wilt uitvoeren. Daarnaast kunnen wij jou ook stap voor stap begeleiden met het wijzigen van de statuten. Je kunt bijvoorbeeld de huidige statuten naar ons opsturen. Wij kunnen die dan beoordelen.

Lees ook: Stappenplan statuten stichting wijzigen.

    Lees meer over Bestuur

    is een dienst van Notarian