is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Taken van de voorzitter

Taken van de voorzitter

Wat zijn de taken van de voorzitter van de stichting?

De voorzitter is het gezicht van de stichting. De taken zijn het leiden van de vergadering, het leiden van het bestuur en vertegenwoordiging van de stichting.

Wat doet een voorzitter?

Een voorzitter geeft leiding aan de stichting. Zowel naar buiten toe als binnen in de stichting. De voorzitter houdt overzicht en zorgt voor structuur. Dit bestuurslid heeft veel verschillende taken. Bepaalde taken kan het bestuur ook onderverdelen in commissies.

Andere bestuursleden hebben ook taken binnen de stichting, zoals de penningmeester en secretaris. Lees ook: Bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden.

voorzitter

De taken

De voorzitter heeft meerdere taken. Denk hierbij aan:

 • De stichting vertegenwoordigen. Zowel binnen de stichting als naar buiten toe.
 • Leiding geven aan de vergadering van het bestuur.
 • De vergadering voorzitten. Hieronder valt het voorbereiden van de vergadering, maar ook tijdens de vergadering alle agendapunten doorlopen.
 • Na de vergadering moet de voorzitter zorgen dat de genomen besluiten worden uitgevoerd. Moet een bepaald besluit door iemand anders worden uitgevoerd, dat moet de voorzitter controleren of dat ook daadwerkelijk wordt gedaan.
 • Leiding geven aan het bestuur. Denk hierbij aan het beleidsplan van de stichting uitvoeren, het coördineren van de verschillende taken binnen de stichting en initiatieven nemen.

De voorzitter kan deze taken ook toekennen aan een ander bestuurslid. Het is daarom handig om per bestuurslid aan te geven welke taken hij/zij uitvoert.

Een nieuwe voorzitter kiezen

De stichting is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Een belangrijk startpunt om een goede match te vinden is het opstellen van een realistisch functieprofiel. Dat profiel moet duidelijk maken wat nodig is om de betreffende functie succesvol in te vullen. Kennis, vaardigheden, randvoorwaarden: werk het allemaal goed uit voor de werving begint. Zeker als er al een gegadigde lijkt te zijn, bestaat het risico niet al te kritisch meer te zijn op de passendheid van die persoon voor de betreffende positie.

Een paar algemene tips die kunnen helpen bij het maken van een goede keuze:

 • Bekijk het CV en bespreek dit met de kandidaat: een lange rij voorzitterschappen elders zegt niet alles over de geschiktheid voor deze specifieke functie.
 • Als het om een onbetaalde functie gaat, is het interessant om de motivatie voor juist deze functie na te gaan. Vooral als betrokkene niet eerder onbetaalde voorzitterschappen heeft vervuld. Hoe belangrijk vindt de kandidaat de onkostenvergoeding bijvoorbeeld?
 • Bel eens met een paar organisaties waar betrokkene recentelijk actief was.
 • Probeer informeel informatie boven water te halen (bijv. jaarverslagen, nieuwsbronnen, medewerkers, google).
 • Raak niet te snel onder de indruk van interessante functies die de voorzitter in het verleden heeft vervuld. Dat maakt iemand niet automatisch geschikt voor de functie.
 • Stick to the plan: doe niet teveel concessies bij het selecteren van de juiste kandidaat. Weliswaar moeten de eisen realistisch zijn, maar hou wel de belangrijkste punten voor ogen.

  Lees meer over Bestuur

  is een dienst van Notarian