is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Jaarstukken

Jaarstukken

Wat is een jaarstukken?

jaarstukken

De stichting maakt elk jaar de jaarstukken. Het is een verzamelnaam en geen juridisch begrip. Het is een verzameling van documenten over de financiële situatie van de stichting.

De jaarstukken bevat de jaarrekening, het bestuursverslag, een winst- en verliesrekening en een toelichting op deze stukken.

De jaarstukken worden tijdens de jaarvergadering besproken.

    is een dienst van Notarian