is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Jaarvergadering

Jaarvergadering

Wat is een jaarvergadering?

jaarvergadering

De stichting houdt jaarlijks een jaarvergadering. Dat is een vergadering waarin de belangrijkste besluiten worden genomen door het stichtingsbestuur.

Tijdens de jaarvergadering wordt het afgelopen jaar besproken en de plannen voor het komende jaar.

In de jaarvergadering worden de jaarstukken vastgesteld.

    is een dienst van Notarian