is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Bestuursverslag

Bestuursverslag

Wat is een bestuursverslag?

bestuursverslag

Het bestuursverslag bevat de financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar. Het bevat een toelichting op de cijfers. Deze vind je terug in de jaarstukken van de stichting.

Het bestuursverslag kan ook een inhoudelijke paragraaf bevatten. Daarin legt het bestuur van de stichting verantwoording af over het beleid van het afgelopen jaar.

Na het vaststellen van het bestuursverslag ontvangt het bestuur het zogeheten decharge.

    is een dienst van Notarian