is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Voorzitter

Voorzitter

Wat is een voorzitter?

voorzitter

De voorzitter maakt onderdeel uit van het stichtingsbestuur. De taak van de voorzitter is om bestuursvergaderingen en het bestuur te leiden. Meestal heeft de functie ook een extern karakter en vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe.

In de statuten kan de taak, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verder zijn beschreven. Zo kan bijvoorbeeld in de statuten zijn opgenomen dat de voorzitter een beslissende stem kan hebben bij een stemming.

In een huishoudelijk reglement kun je verder vorm geven aan de functie en werkzaamheden. In ons model van een huishoudelijk reglement vind je onder andere de werkzaamheden van de voorzitter.

Samen met de penningsmeester en secretaris vormt de voorzitter het stichtingsbestuur.

    is een dienst van Notarian