is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Persoonlijk aansprakelijk en nieuwe wetgeving WBTR

Persoonlijk aansprakelijk en nieuwe wetgeving WBTR

Wanneer ben ik persoonlijk aansprakelijk onder de nieuwe wet?

Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de wetswijziging. Je bent persoonlijk aansprakelijk als er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Persoonlijke aansprakelijkheid bij de stichting

Net als voor de wetswijziging ben je persoonlijk aansprakelijk als je niet volgens de wet en de statuten handelt. De wetswijziging zorgt voor meer uniformering.

Lees ook: Welke gevolgen heeft de wetswijziging 2021 voor mijn stichting?

De wetswijziging heeft niet tot gevolg dat je als bestuurder van een stichting nu sneller aansprakelijk bent dan vóór de wetswijziging. Je bent pas persoonlijk aansprakelijk als er sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling. Maar dat was voor de wetswijziging ook al het geval.

Wie stelt mij aansprakelijk?

Er is geen wettelijk toezicht op stichtingen. Als je de wet en/of de statuten overtreedt moet je aansprakelijk gesteld worden door de donateurs van de stichting en/of een belanghebbende. De donateur of de belanghebbende moet dan aantonen dat er in strijd met de wet en/of de statuten is gehandeld. Bovendien moet er ook een belang zijn. Dus de donateur moet benadeeld zijn, of de belanghebbende moet benadeeld zijn.

Faillissement

Als er sprake is van een faillissement kan de curator de bestuurder aansprakelijk stellen voor het tekort in het faillissement. Dat kan alleen als het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en het aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De regeling voor aansprakelijkheid is door de wetswijziging niet gewijzigd, maar het toepassingsbereik is uitgebreid.

In de nieuwe wet is een bepaling opgenomen over het handelen tussen bestuurders en de stichting. Stel dat achteraf blijkt dat het faillissement is veroorzaakt door een transactie tussen de stichting en een bestuurder. In dat geval zouden de andere bestuurders aansprakelijk kunnen zijn.

Lees ook: Persoonlijk aansprakelijk of niet? Enkele voorbeelden.

    Lees meer over Bestuur

    is een dienst van Notarian