is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Statutaire zetel wijzigen

Statutaire zetel wijzigen

Moet ik voor het wijzigen van de statutaire zetel naar de notaris gaan?

Ja, dat is verplicht. De statutaire zetel staat namelijk in de statuten van de rechtspersoon. Om dit te wijzigen, moet je dus verplicht naar de notaris. Die zal de statuten aanpassen in een akte. Vervolgens zal de notaris de statutenwijziging doorgeven aan de Kamer van Koophandel.

Zetelverplaatsing

zetel

Bij het oprichten van de stichting maakt de notaris de statuten op. Het is wettelijke verplicht om de statutaire zetel op te nemen in de statuten. Het kan zijn dat je na de oprichting van de stichting deze zetel wil wijzigen.

Omdat de statutaire zetel in de statuten van de stichting staat, moet de stichting voor een zetelverplaatsing de statuten wijzigen. Een statutenwijziging vindt plaats via de notaris. De notaris stelt een notariële akte op en schrijft de wijziging in bij het Handelsregister.

Besluit statutaire zetel wijzigen

Let op: voor een statutenwijziging is eerst een besluit van het bestuur nodig. In de huidige statuten staat beschreven hoe de procedure tot statutenwijziging in zijn werk gaat. De notaris zal bij het opmaken van de nieuwe statuten moeten nagaan of aan alle formaliteiten is voldaan.

Vestigingsadres wijzigen

Het is niet altijd nodig om de statutaire zetel aan te passen. Soms is het wijzigen van het vestigingsadres voldoen. Deze wijziging kun je kosteloos doorgeven bij de Kamer van Koophandel.

Lees ook: Wanneer moet mijn stichting de statuten wijzigen?

    Lees meer over Bestuur

    is een dienst van Notarian