is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Statutenwijziging

Statutenwijziging

Wat is een statutenwijziging?

Directeur

Een statutenwijziging is het wijzigen van de statuten van de stichting. Voor een statutenwijziging moet je langs de notaris, dat kan je niet zelf. De notaris maakt een nieuwe notariële akte en schrijft deze in bij het Handelsregister.

Belangrijke wijzigingen in de structuur van de stichting kunnen reden zijn om de statuten te (moeten) wijzigen. Zo moet een naamswijziging van de officiële naam, via een statutenwijziging plaatsvinden. Ook een wijziging van de doelstelling, of een minimum vereiste voor het aantal bestuurders moet via een statutenwijziging. Het bestuur van de stichting beslist over de wijziging van de statuten.

    is een dienst van Notarian