is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Doelstelling wijzigen

Doelstelling wijzigen

Kun je de doelstelling van de stichting wijzigen?

Ja, je kunt de doelstelling van de stichting wijzigen. Bij een grote wijziging zitten hier haken en ogen aan, voor wat betreft donaties of subsidies en de ANBI-status.

Doelstelling wijzigen

doelstelling wijzigen

De statutaire doelstelling van een stichting is de kern van de stichting. Het is de reden waarom de stichting bestaat. Hiervoor heb je geld ingezameld of subsidies ontvangen. Je kunt die doelstelling formeel gezien altijd wijzigen. Hiervoor is een bestuursbesluit nodig. Dat besluit zal moeten voldoen aan de eisen die hieraan gesteld zijn in de statuten.

Er zijn ook stichtingen waarbij de statuten juist niet mogen worden gewijzigd. Dan kun je dus ook niet de doelstelling veranderen.

Gevolgen voor bestaande organisatie

Het is maar de vraag of je een dergelijke wijziging altijd kan doorvoeren. Als het een aanscherping van je doelstelling is, dan is er niet veel aan de hand. Je richtte je eerst op het redden van katachtigen. Dat scherp je aan naar tijgers. Het is eigenlijk niet eens noodzakelijk om dat te wijzigen in de statuten, omdat het nog steeds onder de doelstelling valt.

Anders is het als je een fundamentele wijziging doorvoert. In plaats van stimuleren van muziekonderwijs ga je nu sportvelden aanleggen. Dit zal vermoedelijk niet kunnen zonder wijziging van de statuten.

Gevolgen relatie met donateurs

De meeste stichtingen hebben hun inkomsten uit donaties. De donateurs, sponsors of andere geldverschaffers hebben dat geld verstrekt voor een bepaald doel. Het is op zijn minst niet netjes om de doelstelling dan te wijzigen. Onder omstandigheden kan het zelfs wanbestuur zijn. Zijn er geen financiële reserves? Dan speelt dit niet.

Gevolgen voor ANBI

Als de bestaande organisatie de ANBI status heeft, dan is het maar de vraag of de nieuwe doelstelling daar ook aan voldoet. Verliest de stichting de ANBI-status, dan heeft dat grote gevolgen. Mogelijke fiscale voordelen moeten soms terugbetaald worden. De wijze waarop de nieuwe doelstelling is verwoord is dus heel bepalend. Bovendien zijn de eisen voor ANBI-doelstellingen fors aangescherpt.

Doel niet meer te verwezenlijken

Een bijzonder situatie is het als de doelstelling van de stichting praktisch niet meer te verwezenlijken is. Dit komt voor bij stichtingen, vaak oude fondsen. De doelstelling is honderd jaar geleden door iemand beschreven. Die doelstelling is niet meer uit te voeren. Bijvoorbeeld stimuleren van meisjesonderwijs aan school X, terwijl die school niet meer bestaat.

Als statuten het mogelijk maken kan het bestuur de doelstelling wijzigen. Soms is dat niet mogelijk. De statuten bieden geen mogelijkheid tot wijziging van de doelstelling. In dat geval moet de rechter de doelstelling wijzigen. De rechter is zeer terughoudend bij deze bevoegdheid.

Beter nieuwe stichting

Het kan zoals je leest dus vaak eenvoudiger zijn om een nieuwe stichting te beginnen. De juridische kosten zijn zelfs iets lager. Nadeel is dat je misschien bestaande zaken niet kan overnemen, zoals de bankrekening. Heb je eenmaal twee stichtingen, dan kan de nieuwe stichting wel zaken overnemen van de oude stichting.

Lees ook: Naam van de stichting wijzigen en Wanneer moet mijn stichting de statuten wijzigen?

    Lees meer over Bestuur

    is een dienst van Notarian