is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Stappenplan statuten stichting wijzigen

Stappenplan statuten stichting wijzigen

Welke stappen moet je zetten om de statuten van de stichting te wijzigen?

Om de statuten van een stichting te wijzigen volg je een aantal stappen. Zoek eerst de formele regels uit die mogelijk specifiek voor jouw stichting gelden. Bedenk wat je exact wil wijzigen en of dat in de statuten moet. Leg dit vast bij de notaris. Communiceer de wijziging met de buitenwereld.

Statuten stichting wijzigen

statuten stichting wijzigen

Jullie willen de statuten van de stichting wijzigen. Wij willen je graag helpen bij de stappen die je moet zetten om de stichting te wijzigen. Als je lid bent van Stichting.nl, kunnen wij ook de stukken voor jou beoordelen! Je wordt dan stap voor stap begeleidt bij het wijzigen van de statuten.

Het bestuur vorm jij vermoedelijk niet alleen. Dus wil je de zaken bespreken met anderen. Hieronder hebben we de belangrijkste besluiten die jullie moeten nemen om de statuten te wijzigen op een rijtje gezet. Neem deze stappen met elkaar door.

Stappenplan

De statuten van de stichting wijzigen

 1. Controleer de inschrijving bij de KvK

  Voordat de stichting een besluit kan nemen om de statuten te wijzigen, moeten de juiste bestuurders zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Controleer deze inschrijving dus eerst. Zorg ervoor dat oude bestuursleden zijn uitgeschreven, de nieuwe zijn ingeschreven en de functies kloppen. Is dat niet het geval? Pas dit dan eerst aan bij de Kamer van Koophandel. Daarna kun je een besluit gaan nemen over de statutenwijziging.
  Lees ook het aparte bericht over wijzigingen doorgeven bij de Kamer van Koophandel.

 2. De bestaande statuten

  Zorg dat je de huidige statuten in jouw bezit hebt. Heb je die niet, of zijn ze kwijt? Probeer ze dan eerst op te vragen bij de Kamer van Koophandel. Zijn ze daar niet ingeschreven, dan kun je ze opvragen bij de notaris die de statuten heeft opgesteld.

  Statuten zijn de interne regels van de stichting. Deze kun je alleen wijzigen op de manier zoals dat in de statuten staat beschreven. De formele procedure tot wijziging staat dus in jullie eigen statuten. Die staat niet in de wet. Lees daarom eerst de statuten door. Daarin kunnen specifieke vereisten zijn opgenomen voor het wijzigen.

 3. Wat ga je wijzigen

  Er zijn verschillende soorten wijzigingen mogelijk. Je kunt de naam van de stichting willen wijzigen, de doelstelling, de omvang van het bestuur of het adres wijzigen. Of er is een wetswijziging geweest.
  Lees ook: Wanneer moet de stichting de statuten wijzigen?

  Niet al deze wijzigingen hoeven via een statutenwijziging plaats te vinden. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een handelsnaam in plaats van de statutaire naam. En je kunt het vestigingsadres kosteloos bij de Kamer van Koophandel wijzigen. Als je de statutaire zetel moet wijzigen, moet je wel langs de notaris.

 4. Organisatie en bestuur

  Als je toch de stichting wijzigt, neem dan direct deze onderwerpen mee.
  Vergaderen. De nieuwe statuten maken het mogelijk dat je ook op andere manieren kunt vergaderen. Bijvoorbeeld dat de oproep voor een vergadering niet meer via de post hoeft maar gewoon via de mail kan worden verzonden. Ook is het mogelijk om elektronisch te stemmen. Let op, dat is dus niet verplicht, de statuten zijn erop voorbereid dat dit mogelijk is.
  Het bestuur. Kijk ook naar de omvang van het bestuur en de zittingsduur van bestuurders. Ontvangen de bestuurders een beloning voor hun werkzaamheden of juist niet? Wil je die hetzelfde houden, of moet dat gewijzigd worden? Deze vergoeding is voor de tijd en moeite die de bestuurders investeren.

 5. Bijzondere fiscale wensen

  ANBI of SBBI. Het kan zijn dat je inkomsten hebt of wilt halen uit donaties. Er zijn twee verschillende fiscale statussen die hierbij van pas kunnen komen.

  De ANBI status is de meest interessante. De donateurs kunnen dan de giften aftrekken van de belasting. Om de ANBI status te ontvangen moet je als stichting wel aan wat eisen voldoen.
  Heb je al een ANBI status? Let dan op bij het wijzigen van de statuten. Als je bijvoorbeeld de doelstelling compleet kan veranderen, kan het zijn dat de stichting niet meer voldoet aan de ANBI-status.
  Voldoen ze na de wijziging nog aan de voorwaarden die gesteld worden voor een ANBI?

  Een SBBI is eigenlijk een zeer lichte vorm van ANBI. De giften aan een SBBI zijn voor de donateur niet aftrekbaar. De SBBI is zelf geen schenkbelasting verschuldigd. De SBBI status moet je per schenking aanvragen. Het is niet zo dat deze standaard voor alle schenkingen geldt, zoals de ANBI.

 6. Besluit nemen

  Het stichtingsbestuur doet een voorstel om de statuten te wijzigen. Dat voorstel wordt binnen het bestuur besproken. De bestuursleden moeten dan akkoord gaan met de wijzigingen.
  Op dit punt verschillen de bestaande statuten per stichting. Heel vaak moet er een bijzondere meerderheid, een zogeheten gekwalificeerde meerderheid, voor de wijziging stemmen. Ook zijn er meestal procedures voor het geval op de eerste vergadering niet aan deze eisen kan worden voldaan.

 7. Vastleggen en uitvoeren van het besluit

  Als de juiste bestuurdersleden zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, de procedure die in de statuten staat beschreven wordt gevolgd en er concept statuten zijn, kan het bestuur een besluit nemen. Nadat het besluit is genomen, moet dit worden vastgelegd in notulen. Onderaan deze pagina vind je hier een model voor. Hierna wijst het bestuur één van hen aan om de zaak bij de notaris te regelen. Op die manier spaar je op de kosten, er is dan namelijk slechts 1x ID controle noodzakelijk. Als je naar de notaris gaat, neem je de huidige statuten mee en de notulen. De notaris heeft via de mail dan al de nieuwe concept statuten ontvangen.

Notulen

  is een dienst van Notarian