is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Fusie stichting met vereniging

Fusie stichting met vereniging

Hoe fuseer je een stichting met een vereniging?

Je moet in beide organisaties het juiste besluit nemen. Per saldo hef je één van beide op. Daar gelden speciale regels voor.

Fusie van vereniging en stichting

fusie

Als je twee verschillende soorten organisaties gaat samenvoegen dan kies je voor de rechtsvorm van één van beide. De nieuwe organisatie is dus ofwel een vereniging ofwel een stichting.

Een fusie tussen een vereniging en een stichting gaat op dezelfde manier als tussen twee organisaties met dezelfde rechtsvorm. De manier waarop dat besluit tot stand komt is anders voor een vereniging dan voor een stichting.

Het besluit tot fusie moet in beide organisaties op de juiste manier worden genomen. Net als voor de normale fusie ga je dus terug naar de statuten. Daar zal een procedure in beschreven staan voor dit besluit

De partijen hebben zelf de keuze of er een nieuwe rechtspersoon komt. Je kunt ook kiezen voor de overgang van het vermogen van de vereniging of de stichting naar de andere partij.

Verschil in welke organisatie blijft

Het is een fundamenteel verschil of na de fusie een vereniging of een stichting ontstaat. Immers de stichting heeft geen leden.

  • Blijft de vereniging bestaan? Dan kunnen jullie besluiten dat de donateurs van de stichting na de fusie lid kunnen worden van de vereniging. Natuurlijk kunnen donateurs ook donateur blijven van de vereniging.
  • Blijft de stichting bestaan? De leden van de vereniging kunnen natuurlijk geen lid worden van de stichting. Hun lidmaatschap gaat door de fusie verloren. Wel kunnen zij zich als donateur of vrijwilliger aan de stichting verbinden.

Realiseer je dus dat bij het voortzetten als stichting de verenigingsleden hun zeggenschap opgeven. Dat is een vergaand besluit. Het vergt een goede voorbereiding om de leden zover te krijgen.

Formele afronding

De fusie zal meestal via een notaris moeten plaatsvinden. De nieuwe organisatie heeft vaak een iets ander doel, een andere naam, of een andere aanpassing. Dat wil zeggen dat er een statutenwijziging moet komen. Dat kan alleen bij een notaris.

Er moeten ook contracten komen om bezittingen over te dragen. De ene organisatie verkrijgt meestal de bezittingen van de andere organisaties. Neem je ook de schulden over? Of laat je die in de oude organisatie?

    Lees meer over Bestuur

    is een dienst van Notarian