is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Het nut van commissies

Het nut van commissies

Commissie

In een commissie voert een (of meerdere) leden een opdracht uit. Er zijn tal van voorbeelden van commissies en commissarissen. Financiële commissies, stemcommissie, ballotagecommissies, feestcommissie, excursiecommissaris, etcetera. Formeel kan je de leden van een commissie ook commissaris noemen.

Voordeel van een commissie

Commissies worden over het algemeen ingesteld om het bestuur te ontlasten. Het is dus geenszins een verplichting om ze als stichting in het leven te roepen.

Andere commissies of commissarissen zijn er omdat je als bestuur het werk niet wilt of kunt doen.

Voorbeelden van commissies

  • De kascommissie is een verplichte commissie om de jaarrekening objectief te beoordelen.
  • Een stemcommissie verlicht de taak van de voorzitter.
  • De materiaalcommissaris beheert de spullen om de penningmeester te ontlasten.
  • De onafhankelijke redactiecommissie draagt zorg voor de website en/of het stichtingsblad. Zij schrijven objectieve artikelen ter voorkoming dat het bestuur de donateurs te mooie verhalen voorschotelt.

Verhoudingen

Commissies zijn er dus voor bepaalde activiteiten of voor bepaalde doelgroepen. Elk orgaan van de stichting kan een commissie instellen. Wat belangrijk is om hierbij te overwegen.

Krijgt de commissie een zelfstandige bevoegdheid overgedragen? Dus mag de commissie zelfstandig besluiten nemen. Dan moet het orgaan dat de commissie instelt dat duidelijk vastleggen. Bijvoorbeeld de materiaalcommissie mag zelfstandig uitgaven doen tot 250,- euro.

De commissie of de commissaris moet je officieel instellen. Dat betekent dat in de notulen van de stichting moet zijn vastgelegd wanneer welke commissie is ingesteld en wat de opdracht is.

    Lees meer over Bestuur

    is een dienst van Notarian