is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Notulen bestuursbesluit instellen commissie

Notulen bestuursbesluit instellen commissie

7.50

Het bestuur wil een commissie instellen. Met deze notulen neem je dat besluit. Zo regel je dat de commissie op de juiste manier is ingesteld en dat je als bestuur bovendien de touwtjes in handen houdt.

In winkelwagen

betaalmogelijkheden
Abonnees ontvangen documenten gratis! Word Abonnee van stichting.nl!

Instellen commissie

commissieHet bestuur van de stichting wil een commissie instellen. Dat is zeker bij een stichting een goede manier om andere mensen bij het werk te betrekken. Het staat het bestuur vrij om zich te laten bijstaan. Het is trouwens voor het besluit niet van belang hoe je de commissie noemt. Een commissie kan voor een vaste taak zijn ingesteld, bijvoorbeeld het werven van donateurs. Zij kan ook een eenmalige aflopende taak hebben, bijvoorbeeld het doen van een bepaald onderzoek.
Commissieleden kunnen een eigen bevoegdheid hebben. Dat wil zeggen dat het bestuur een deel van haar bevoegdheid overdraagt aan de leden van de commissie, dat noem je delegeren.
Dit zijn de notulen van het bestuursbesluit tot instelling van de commissie.

Wat je zelf moet opnemen in dit besluit

Alle feitelijke gegevens van de commissie. De namen van de leden, de naam en de instellingsdatum.

Samenvatting

Dit besluit bestaat uit de volgende onderdelen:

 • naam van de commissie;
 • taakomschrijving;
 • datum instellen;
 • naar keuze een einddatum;
 • de namen van de leden.

Context instellen commissie

De interne vorm van bestuur bij een stichting staat vrij aan het bestuur om te bepalen. Het bestuur is collectief verantwoordelijk voor alle besluiten en de financiën. Dat wil ook zeggen dat het bestuur zich kan laten bijstaan door buitenstaanders. Die kunnen taken van het bestuur overnemen of de bestuurders adviseren. Wat de werkvorm ook is, het bestuur blijft uiteindelijk zelf verantwoordelijk.
Het is verstandig om ervoor te zorgen dat er een bestuurslid is dat specifiek belast is met de contacten en mogelijk ook zelf deelneemt. Dit model van de notulen bevat een soort noodrem, het staat het bestuur vrij om op ieder moment terug te komen op haar besluit.

Lees hier meer over het nut van commissies.

  • Categorie:
  • model notulen
  • notulen
  • voorbeeld notulen


  is een dienst van Notarian