is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Wat is het verschil tussen een stichting en een vereniging?

Wat is het verschil tussen een stichting en een vereniging?

Wat is het verschil tussen een stichting en een vereniging?

Een stichting heeft een bestuur dat het beleid bepaalt. Een vereniging heeft leden en die bepalen het beleid. Dat is het grootste verschil tussen een vereniging en een stichting. Een stichting heeft meestal donateurs, die bepalen niet het beleid. Beide zijn non profit, dus niet gericht op winst.

Overeenkomst tussen een stichting en een vereniging?

Beide organisaties zijn niet gericht op winst, het zijn zogeheten non-profitorganisaties. Dat hebben ze gemeen. Ze kunnen ook allebei subsidie aanvragen. Ze vallen allebei onder het grondrecht vrijheid van vereniging, want dat ziet niet op de rechtsvorm.

verschil

Heel belangrijk: je hebt als stichting altijd rechtspersoonlijkheid. Dat wil zeggen dat je een bankrekening kunt openen en op andere manieren deel kan nemen aan het economisch verkeer.

De stichting en vereniging betaalt geen winstbelasting. Maar dat kan anders zijn als de stichting bedrijfsmatige activiteiten gaat uitvoeren. Dan kan de Belastingdienst een aanslag gaan opleggen.

De stichting

Bij een stichting zijn geen leden. De oprichters kiezen een stichtingsbestuur. Dat bestuur bepaalt het beleid. De bestuursleden voorzien zelf in hun opvolging. Het bestuur benoemt ook de nieuwe bestuursleden. Een bestuur kan uit één of meer leden bestaan, gebruikelijk is in ieder geval drie bestuursleden.

Een stichting krijgt inkomsten van donateurs, subsidies of soms van bedrijfsactiviteiten.

De vereniging

Een vereniging heeft leden. Bij een vereniging zijn de leden de baas. De algemene vergadering bepaalt het beleid. De leden stellen een verenigingsbestuur aan. Diezelfde leden stellen dan ook de contributie vast en het beleid. De leden kunnen zelfs het bestuur naar huis sturen. Je kan heel eenvoudig een vereniging oprichten. Voor sport, tuin en andere verenigingen is dat de gangbare manier. Ook politieke partijen zijn een vereniging.

Voor- en nadelen

 • Een vereniging is democratisch, een stichting niet echt. Bij de stichting heb je met andere bestuursleden te maken, maar niet met leden.
 • De betrokkenheid bij een vereniging is groter. De vereniging is immers echt van de leden. Bij een stichting heb je misschien donateurs, maar die staan toch verder af.
 • Het bestuur van de vereniging komt uit de leden. Dat kan een probleem vormen. Bij de stichting kan je ruimer zoeken.

Video verschil stichting en vereniging

Er zijn een aantal duidelijke filmpjes op YouTube over het verschil tussen een stichting en een vereniging. Zoals de video ‘wat is het verschil tussen een vereniging of stichting?’

  Richt nu je stichting op

  Vaste prijs Heel eenvoudig

  Richt je stichting op voor € 425,-

  Starten

  is een dienst van Notarian