is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Welke belasting moet de stichting betalen?

Welke belasting moet de stichting betalen?

Welke belastingen moet mijn stichting afdragen?

Dat verschilt per stichting. Denk aan BTW, loonheffing en premieheffing, vennootschapsbelasting en successie- en schenkbelasting.

BTW

De stichting moet BTW afdragen als de stichting wordt aangemerkt als een onderneming. Je bent voor de Belastingdienst ondernemer als je zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent.

Voor de stichting zijn er verschillende vrijstellingen van de BTW waar je voor in aanmerking kan komen. Onder andere zijn de volgende branches en bedrijfsactiviteiten vrijgesteld van BTW:

belastingen
 • Collectieve belangenbehartiging;
 • Fondsenwervende activiteiten;
 • Gezondheidszorg;
 • Kansspelen;
 • Kantines;
 • Lezingen, excursies en rondleidingen;
 • Onderwijs;
 • Samenwerkingsverbanden;
 • Sociaal-culturele instellingen.

Loonbelasting en premieheffing

Elke stichting die werknemers op de loonlijst heeft, krijgt te maken met loonbelasting en premieheffing. Je bent in dat geval een werkgever en moet belasting inhouden en afdragen.

Wanneer iemand valt onder de noemer medewerker hangt weer af van de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking. Voor vrijwilligers hoef je geen belasting af te dragen, mits ze aan de voorwaarden voor een vrijwilliger voldoen. Je mag ze dan belonen met een belastingvrij bedrag volgens de vrijwilligersregeling.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting (Vpb) is een jaarlijkse belasting op de winst van rechtspersonen of daarmee vergelijkbare samenwerkingsverbanden. De Vpb is van toepassing als je door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien of in concurrentie treedt met anderen. Lees hier meer over de vennootschapsbelasting voor de stichting. Of lees meer op de website van de Belastingdienst.

Successie- en schenkingbelasting

Ben je een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)? Dan hoeft de stichting over giften, erfenissen en schenkingen geen erf- of schenkbelasting te betalen.

Dit is van belang als de stichting in een testament is opgenomen.

Ook met de status van SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) komt de stichting in aanmerking voor belastingvoordeel.

Opgeven bij de Belastingdienst

belasting

Het is moeilijk om aan te geven welke belasting de stichting precies moet betalen, omdat dit per geval verschilt. De enige manier om er achter te komen is door jouw organisatie op te geven bij de Belastingdienst.

  e-boekhouden.nl

  is een dienst van Notarian