De ANBI-status aanvragen

De ANBI-status aanvragen

De ANBI-status aanvragen

In de aanvraag verstrekt u de volgende informatie:

 • Doelstelling van de stichting.
 • Verklaring dat uw organisatie een stichting is (of gelijkgestelde rechtsvorm heeft).
 • Verklaring dat uw organisatie volgens de regels en feitelijk geen winst probeert te maken.
 • Verklaring dat de stichting overwegend het algemeen belang dient.
 • Verklaring dat wordt voldaan aan het beschikkingsmachtcriterium.
 • Verklaring inzake de onkostenvergoedingen.
 • Verklaring dat uw stichting over een actueel beleidsplan beschikt.
 • Verklaring inzake de besteding van het liquidatiesaldo.
 • Tot slot biedt het formulier de mogelijkheid een afwijkende ingangsdatum op te geven. Het is verstandig hier de datum van de notariële oprichtingsakte in te vullen.

Dit formulier kunt u opvragen op de website van de Belastingdienst.

Naar dit kantoor moet u het ingevulde aanvraagformulier ook opsturen: deze vestiging van de Belastingdienst beslist over de ANBI-aanvraag. U doet er goed aan een kopie van het ingevulde aanvraagformulier in uw administratie op te slaan. Hetzelfde geldt voor de beschikking die u korte tijd later van de Belastingdienst ontvangt.

Zoals reeds gemeld, kan de ANBI-status met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Belangrijk hierbij is dat uw stichting geen schenking of uitkering doet tot het moment dat de aanvraag is goedgekeurd.

ANBI-status: de voordelen
Het eerste voordeel van een ANBI-status is dat dit een positieve uitstraling op uw stichting heeft. Uw stichting mag het ANBI-logo voeren als deze aangemeld en geactiveerd bij Stichting GeefGratis. Dit doet u via de website www.allegoededoelen.nl. Het aanmelden is eenvoudig, maar houd er rekening mee dat u ook de gevraagde documenten en een kopie van de ANBI-beschikking moet insturen.

Stichtingen met de ANBI-status betalen geen erf- of schenkbelasting voor gelden die de stichting voor het algemeen belang gebruikt. Schenkt de ANBI-stichting zelf geld in het algemene belang, of doet zij een uitkering aan (een deel van) de doelgroep, dan hoeft ze geen schenkbelasting te betalen.

Maar de ANBI-status heeft natuurlijk vooral voordelen voor de schenkers. Wie als persoon eenmalig of periodiek geld schenkt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling mag de gift geheel of gedeeltelijk opvoeren als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting (of de aangifte vennootschapsbelasting). Vennootschappen, zoals BV’s, mogen een gift aftrekken voor de vennootschapsbelasting.

  0
  Je winkelwagen