is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Onmisbaar: een professionele huisstijl

Onmisbaar: een professionele huisstijl

Heb ik een huisstijl nodig als stichting?

Een huisstijl voor een stichting is van belang om je te onderscheiden. De huisstijl is de vormgeving van je logo, je website en dergelijke. Hiermee straal je uit wat je wilt zijn en doen.

Wat is een huisstijl?

Een huisstijl is de manier waarop een stichting zich presenteert. Dat kan natuurlijk op veel manieren. Allereerst visueel: een logo is een van de meest herkenbare en belangrijke onderdelen van een huisstijl. Vaak is er naast de naam een afbeelding in verwerkt die past bij de organisatie. Maar ook door gebruik te maken van vaste kleuren en standaard lettertypes die op meerdere dragers worden geplaatst, krijgt een organisatie een ‘gezicht’. De keus aan huisstijldragers is onbeperkt. Bekende voorbeelden zijn briefpapier, enveloppen, folders, brochures, visitekaartjes en websites.

Maar een huisstijl bestaat niet alleen uit visuele uitingen. De presentatie van de organisatie heeft ook met gedrag te maken. Bijvoorbeeld de manier waarop met interne en externe relaties wordt gecommuniceerd is onderdeel van een huisstijl.

Waarom heb je een huisstijl nodig?

Een professionele huisstijl kent een aantal belangrijke voordelen:

  • Een huisstijl stelt je in staat een goed imago op te bouwen bij alle doelgroepen die voor de stichting van belang zijn.
  • Een huisstijl zorgt voor onderscheidend vermogen: jouw organisatie wordt zo herkenbaar.

Wat is een goede huisstijl?

Een goede huisstijl is vooral een zichtbare huisstijl. Probeer dus zo veel mogelijk manieren te bedenken om jouw huisstijl te tonen. Briefpapier en de website liggen voor de hand, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden zoals de folder, clubblad en logo op het pand. Breng in kaart op welke manieren je stichting naar buiten treedt, en op welke wijze onderdelen van de huisstijl onder de aandacht kunnen worden gebracht. Natuurlijk worden er specifieke en technische eisen aan de verschillende onderdelen van een huisstijl gesteld. Een logo moet bruikbaar zijn voor alle dragers van de huisstijl. Het moet zowel op briefpapier als op de website goed overkomen, en in verschillende formaten afdrukbaar zijn.

Wie maakt jouw huisstijl?

Niet alle organisaties hebben de financiele middelen om een ontwerpbureau in te schakelen, of hebben niet veel uitingen om de huisstijl op terug te laten komen waardoor de kosten zich niet verhouden tot de baten. Je kan er dan voor kiezen om de huisstijl zelf te ontwikkelen of iemand hier in de organisatie te vragen die er ervaring mee heeft.

Als je op zoek gaat naar een ontwerpbureau om jouw huisstijl te laten ontwikkelen, moet je met een aantal belangrijke zaken rekening houden. Hoe vindt je de juiste partij om mee samen te werken? Kijk op de website van mogelijke partners voor welke opdrachtgevers zij hebben gewerkt en wat zij voor deze organisaties of bedrijven gemaakt hebben. Jouw persoonlijke voorkeur speelt immers ook een rol. Op deze manier kan je bepalen of de aanpak van een huisstijlontwerper bij jou past.

De briefing

Een bureau heeft veel informatie over de stichting nodig om een geschikte huisstijl te ontwerpen. Deze informatie zet je in een briefing. Enkele belangrijke onderdelen van dit document: de geschiedenis van de stichting, de doelstellingen en een beschrijving van het ledenbestand. Een briefing maken is geen alledaagse bezigheid. Een professioneel bureau zal aanbieden om hierbij ondersteuning te bieden.

De conceptfase

Op basis van de informatie in de briefing en jouw wensen werkt een ontwerper een eerste concept uit voor jouw huisstijl. Hij doet een voorstel voor onder meer een logo, lettertypes en kleurgebruik. Vraag zonodig om een aantal voorstellen en bepaal waar je het beste gevoel bij hebt. Je kan hier natuurlijk een paar dagen over nadenken, maar wacht geen weken met het sein op groen zetten. Leg het concept aan een aantal mensen voor en vraag of zij de huisstijl passend vinden.

Wat kost een huisstijl?

Wat je voor een huisstijl moet betalen is natuurlijk sterk afhankelijk van wat je wilt hebben. Er zijn bureaus of ontwerpers die voor enkele honderden euro’s hun diensten aanbieden. Maar wat mag je daarvoor verwachten? Wil je samenwerken met een bureau dat echt de tijd voor jou neemt, ga dan voor het voortraject van een huisstijl (bepalen vormgeving en ontwerpkosten) uit van een bedrag van € 1200,- tot € 2200,-.

Maak goede afspraken

Zorg dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over wat je betaalt aan een ontwerpbureau, en zet deze afspraken zwart op wit, ook wat je voor een bepaald bedrag krijgt. Er zijn bureaus die werken met een vast tarief voor een geheel huisstijlproject, maar ook partijen die met uurtarieven werken. Wat krijg je precies voor een totaalprijs? Is dat inclusief productiekosten en drukwerk? Wat kost een ontwerper per uur en op welk moment gaat de teller lopen? Moet je het logo iedere keer dat je het nodig hebt opvragen? Hoe gek het ook klinkt, een huisstijl is niet automatisch uw eigendom. Je hebt strikt genomen alleen het gebruiksrecht. Het auteursrecht is van de ontwerper. Als je daar geen afspraken over maakt, blijft het ontwerp van de huisstijl het geestelijk eigendom van het bureau. Een manier om conflicten uit te sluiten is het afkopen van auteursrecht. Denk ook aan de wettelijke bescherming van jouw huisstijl. Laat jouw logo als merk deponeren om te voorkomen dat andere partijen er misbruik van kunnen maken.    

    is een dienst van Notarian