Een CBF-beoordeling aanvragen

Een CBF-beoordeling aanvragen

Een CBF-beoordeling aanvragen

CBF-beoordeling

Een startende fondsenwervende instelling of stichting kan bij het CBF een erkenning aanvragen. ‘Startend’ is in dit geval ‘minder dan 3 jaar actief’, gerekend vanaf de datum van notariële akte van oprichting.

Conceptrapport

Het indienen van een aanvraag kan ook als de stichting (nog) niet tot in het kleinste detail aan alle eisen voldoet die het CBF stelt. De beoordeling door het CBF resulteert in een conceptrapport. Op deze eerste versie kan het bestuur van de stichting binnen twee maanden reageren, bijvoorbeeld om onjuistheden bij te stellen of om een toelichting te vragen. Zo wordt duidelijk aan welke punten de stichting in de nabije toekomst moet werken. Het rapport helpt je er dus bij jouw aandacht en inspanningen te richten op die zaken die het meest belangrijk zijn. Na het verwerken van jouw commentaar wordt besloten of het Certificaat dan wel de Verklaring van geen bezwaar wordt afgegeven.

Kosten

Toch heeft het indienen van een aanvraag niet alleen positieve kanten. Zo kost een beoordeling relatief veel geld. Het CBF heeft hier verschillende categorieën voor. De baten van de stichting zijn van belang om te beoordeling in welke categorie je zit. Alle tarieven kan je nalezen op de site van het CBF.

Voor veel beginnende stichtingen, doorgaans met een jaarbudget van minder dan 10.000 euro, zal dit een (te) hoge drempel zijn om de verklaring aan te vragen. Bovendien is de verklaring slechts 12 maanden geldig. Na deze termijn is een herbeoordeling noodzakelijk.

    0
    Je winkelwagen