is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Tips voor organisaties die handen tekort komen

Tips voor organisaties die handen tekort komen

Tips

 • Wees jezelf. Zorg dat je als vereniging of stichting weet waarom je er bent en wat jouw missie is.
 • Denk van tevoren heel goed na over het type vrijwilliger dat je zoekt. Welke kwaliteiten heb je nodig? Wat is de ideale leeftijd? Welke ervaring is gewenst? Sociaal en betrokken of liever zakelijk en zonder teveel emotionele binding aan het wezen van jouw vereniging of organisatie?
 • Stem bij het werven van vrijwilligers jouw boodschap en het kanaal scherp af op de doelgroep. Een persoonlijk gesprek is in veel gevallen de beste strategie.
 • Wil je jongeren werven voor vrijwilligerswerk? Benoem voor hen dan vooral wat er leuk aan is en wat het ze oplevert.
 • Bestuursleden moeten altijd aan (potentiële) leden laten zien dat wat hun organisatie uitvoert er ook werkelijk toe doet. Dat verhoogt -hoewel misschien vooral gevoelsmatig- het belang van ontplooide activiteiten en bezigheden.
 • Het is ideaal wanneer het bestuur een goede afspiegeling is van de gehele organisatie. Probeer op z’n minst een zo groot mogelijke variëteit in het bestuur aan te brengen.
 • Deel uw successen met andere organisaties op lokaal niveau. Hierdoor word je beter en zal je merken dat veel andere verenigingen en stichtingen met dezelfde dingen te maken hebben als jij.
 • Ga op lokaal niveau als (vrijwilligers)organisaties beter samenwerken. Probeer eventueel zelfs bepaalde taken centraal te regelen. Iemand die als secretaris zijn werk heel goed doet, kan dat voor meerdere organisaties tegelijk doen. En het bestuurslid dat een kei is in notuleren, kan dat ook voor naburige verenigingen en stichtingen. Uitwisseling bevordert de onderlinge cohesie en maakt u sterker.
 • Sport- en andere verenigingen die kampen met een tekort aan vrijwilligers omdat leden eenvoudigweg de handen niet uit de mouwen wíllen steken, kunnen gemakkelijk hun beleid aanpassen. Maak leden duidelijk dat het lidmaatschap bestaat uit het betalen van contributie en het verplicht meehelpen bij activiteiten. Geen zin? Dan extra contributie laten betalen, zodat er bijvoorbeeld een professionele kracht ingehuurd kan worden die de kantine schoonmaakt.

  Lees meer over Vraag

  is een dienst van Notarian