is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Quorum

Quorum

Wat is een quorum?

btw

Het quorum is een voorwaarde. Deze voorwaarde kan gelden bij het nemen van een besluit bij een rechtspersoon, de stichting. Het quorum houdt in dat het besluit pas geldig is, als er bij de stemming een minimum aantal personen aanwezig is.

Het quorum kan in de statuten van de rechtspersoon zijn opgenomen. Door zo’n voorwaarde op te nemen voorkom je dat belangrijke besluiten door een kleine groep bestuurders wordt genomen. Als er niet aan de voorwaarde is voldaan is het besluit namelijk niet geldig. Het besluit is dan nietig.

Gangbare onderwerpen waarvoor een bepaald quorum is vereist zijn bijvoorbeeld een wijziging van de doelstelling of het opheffen van de stichting. Daarbij geldt dan ook vaak nog de aanvullende eis dat het besluit met algemene stemmen moet zijn genomen.

    is een dienst van Notarian