is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Rechtspersoon

Rechtspersoon

Wat is een rechtspersoon?

Een stichting is een rechtspersoon. Het is een juridische constructie waardoor een organisatie rechten en plichten kan bezitten. De rechtspersoon kan zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer. Daardoor kan de stichting dingen kopen en overeenkomsten aangaan.

rechtspersoon

Een rechtspersoon wordt bij de notaris opgericht en heeft altijd statuten. Deze statuten kan je opvragen bij de Kamer van Koophandel.

In het recht maak je een onderscheid tussen een rechtspersoon en een natuurlijk persoon.

In de wet zijn regels opgenomen voor rechtspersonen. De specifieke regels voor de stichting staan in artikel 2:285 van het Burgerlijk Wetboek.

    is een dienst van Notarian