is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Notulen bestuursbesluit volmacht bestuurslid

Notulen bestuursbesluit volmacht bestuurslid

7.50

Notulen waarmee het bestuur kan regelen dat één van hun besluiten kan nemen. Bijvoorbeeld om te zorgen dat de penningmeester niet voor iedere betaling twee handtekeningen nodig heeft.

In winkelwagen

betaalmogelijkheden

Volmacht bestuurslid

volmachtIn de statuten van een stichting staat meestal dat bestuursleden alleen samen bevoegd zijn. Soms zijn dat twee bestuursleden samen, soms zelfs het voltallige bestuur. Met deze volmacht geeft het bestuur aan één bestuurslid de mogelijkheid om overeenkomsten aan te gaan tot een bepaald bedrag. Op die manier hoef je niet steeds twee handtekeningen te hebben. De volmacht is wel beperkt dat er geen duurverplichtingen zoals huur aangegaan kunnen worden.
Het doel is om een stichting slagvaardiger te maken.

Samenvatting

Deze notulen bevatten de volgende bepalingen:

 • algemene bepalingen over de geldigheid van de vergadering;
 • aanwijzing bestuurslid;
 • omvang bevoegdheid;
 • opdracht uitvoering besluit aan gevolmachtigde.

Context

Statuten bevatten de hoofdregels voor een stichting. Die zijn meestal redelijk formeel en dus ook beperkend. Zo staat er in dat twee bestuursleden beiden moeten tekenen om de stichting te binden. Het bestuur kan nu één van de bestuursleden een volmacht geven. Op die manier kan dat bestuurslid binnen bepaalde grenzen de stichting binden. Zo kan dat bestuurslid ook betalingen uitvoeren. In de dagelijkse praktijk maakt dat het werk een stuk makkelijker.
De volmacht kun je inschrijven in het handelsregister zodat ook buitenstaanders op de hoogte zijn, waaronder de huisbank.

  • Categorie:
  • model notulen
  • notulen
  • voorbeeld notulen


  is een dienst van Notarian