is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Vraag

Vraag

Volmacht verlenen aan bestuurder

Bevoegdheid bestuursleden De bevoegdheden van bestuursleden kunnen op verschillende manieren geregeld zijn in de statuten van de stichting. Vaak staat er dat ze alleen samen bevoegd zijn om te handelen. Ook kan er staan dat er minimaal twee bestuursleden samen moeten handelen. Of dat bepaalde bestuurdersleden zelfstandig bevoegd zijn om te handelen, maar alleen overeenkomsten […]

10 tips om niet persoonlijk aansprakelijk te worden

Voorkom persoonlijke aansprakelijkheid Je wordt gevraagd om plaats te nemen in het bestuur van een stichting. Je wilt de risico’s van die stap goed inschatten. Terecht! Je kunt moeilijk thuis aankomen met een verhaal dat je privé moet betalen omdat je in een bestuur ging zitten. Persoonlijke aansprakelijkheid ontstaat bij wanbeleid, onbehoorlijk bestuur. Dat kun […]

Bestuurder wil tussentijds opzeggen

Bestuursfunctie tussentijds opzeggen Juridisch gezien, kan en mag een stichtingsbestuurder altijd aftreden. Ook meerdere bestuurders tegelijkertijd. Moreel brengt de bestuurder de stichting in een lastig parket als de bestuurder de bestuurstaken neerlegt. Zonder bestuur is het heel lastig om een vergadering bijeen te roepen. Daardoor is het dan weer lastig om een nieuw bestuur te benoemen, als zich […]

Belang statuten bij statutenwijziging

Statuten zijn het uitgangspunt Statuten zijn de interne regels van de stichting. Die kunnen alleen gewijzigd worden op de manier zoals dat in de statuten staat beschreven. De formele procedure tot statutenwijziging staat dus in jullie eigen statuten. Die procedure staat niet in de wet. Meestal is de procedure als volgt. Het stichtingsbestuur doet een […]

Teruggave energiebelasting

Wie hebben recht op teruggave energiebelasting? Een groot aantal instellingen (ongeacht hun rechtspersoon) heeft recht op teruggave van de betaalde energiebelasting. Je hebt recht op 50% teruggave van de in een jaar betaalde energiebelasting. Het gaat om de volgende instellingen: Uitgesloten zijn dan instellingen die actief zijn in de gezondheidszorg of het onderwijs. Voor wat betreft de SBBI […]

Stappenplan stichting oprichten

Je wilt een stichting oprichten, maar hoe moet dat? Wij hebben de stappen die je moet nemen om een stichting op te richten op een rijtje gezet. Je begint bij de soort stichting die je wilt oprichten. Wat wordt de naam en de doelstelling? Wat is het adres, hoe moet het bestuur eruit zien? Als […]

Stappenplan handlichting

Handlichting aanvragen Als je nog niet meerderjarig bent (dus geen achttien) kun je geen stichting oprichten. Je kunt namelijk geen rechtshandelingen uitvoeren. Ben je zestien of zeventien jaar dan kan je hier alsnog toestemming voor krijgen. Die krijg je van de rechter en noem je handlichting. Hoe vraag je de handlichting aan en waar moet […]

Taken van de secretaris

De taken van de secretaris Een secretaris is onlosmakelijk verbonden met de voorzitter van de stichting. Samen leiden ze de vergadering. De voorzitter zit de vergadering voor en de secretaris zorgt dat de agenda van tevoren wordt verstuurd en de besluiten worden genotuleerd. Binnen de stichting zijn er verschillende functies en taken. De werkzaamheden De secretaris heeft meerdere taken: […]

Taken van de penningmeester

Wat doet een penningmeester? De taken van de penningmeester kunnen per stichting verschillen. In het algemeen geldt dat de penningmeester de financiële zaken van de stichting regelt. De penningmeester is lid van het stichtingsbestuur, en gaat over de penningen. Dat is een oudhollandse benaming voor geld. Naast de taken van de penningmeester zijn er nog andere […]

Taken van de voorzitter

Wat doet een voorzitter? Een voorzitter geeft leiding aan de stichting. Zowel naar buiten toe als binnen in de stichting. De voorzitter houdt overzicht en zorgt voor structuur. Dit bestuurslid heeft veel verschillende taken. Bepaalde taken kan het bestuur ook onderverdelen in commissies. Andere bestuursleden hebben ook taken binnen de stichting, zoals de penningmeester en secretaris. Lees ook: Bestuurlijke taken en […]

is een dienst van Notarian