Vraag

Vraag

Verschil tussen voorzitter en een directeur

Verschil voorzitter en directeur De voorzitter is statutair bestuurder van de stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De directeur staat niet in de statuten en is ook niet verplicht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De directeur is op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam voor de stichting. Ook wel titulair bestuurder genoemd. […]

Product

Arbeidsovereenkomst directeur stichting

Een arbeidsovereenkomst met een directeur van een stichting. Specifieke zaken voor een directeur en voor een stichting. Met het contract geeft het bestuur ook een aantal bevoegdheden uit handen. Leg al deze afspraken goed vast in een model.
24,00 incl. BTW

Bestuurder uit het bestuur zetten

Bestuurder schorsen of ontslaan In de statuten staat meestal een regeling over het schorsen en/of het ontslag van een bestuurder. Bijvoorbeeld: “De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur” en “Een bestuurder gedefungeerd door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders”. Het is goed mogelijk dat voor een dergelijk besluit extra waarborgen zijn opgenomen. Bijvoorbeeld […]

Product

Notulen bestuursbesluit ontslag bestuurder

Bestuursbesluit om een bestuurder uit een stichtingsbestuur te ontslaan. Leg dat vertrek duidelijk vast in de notulen van de vergadering. Dan staat ook de datum van de vertrek vast. Deze modelnotulen helpen je daarbij.
2,50 incl. BTW

Stappenplan statuten stichting wijzigen

Stappenplan statuten stichting wijzigen Jullie willen de statuten van de stichting wijzigen. Wij willen je graag helpen bij de stappen die je moet zetten om de stichting te wijzigen. Het bestuur vorm jij vermoedelijk niet alleen. Dus wil je de zaken bespreken met anderen. Hieronder hebben we de belangrijkste besluiten die jullie moeten nemen om […]

Product

Bestuursbesluit instemming wijziging statuten stichting

Statuten wijzigen van een stichting vergt een aantal formele stappen. Een zeer belangrijke is dat het bestuur instemt met de gewijzigde statuten. Pas met dat bestuursbesluit kan de notaris dan de statuten definitief wijzigen. Het besluit moet zorgvuldig genomen en vastgelegd. Dat vastleggen doe je met dit model.
7,50 incl. BTW

Verschil directeur en bestuurder

Verschil tussen directeur en bestuurder Een stichting kan worden bestuurd door zowel statutaire als door titulaire bestuurders of een directeur. Bij het oprichten en besturen van de stichting is het belangrijk om de verschillen daartussen te weten. Een bestuurder kan een statutaire bestuurder zijn, die is dan benoemd in de statuten en heeft een speciale rol. Je kan ook bestuurder […]

Product

Arbeidsovereenkomst directeur stichting

Een arbeidsovereenkomst met een directeur van een stichting. Specifieke zaken voor een directeur en voor een stichting. Met het contract geeft het bestuur ook een aantal bevoegdheden uit handen. Leg al deze afspraken goed vast in een model.
24,00 incl. BTW

Omvang bestuur wijzigen

Omvang van het bestuur wijzigen Je wilt de omvang van het bestuur wijzigen. Dat kan als je meer bestuurders wilt, maar ook als je minder bestuurders wilt. Het is daarbij van belang dat je de statuten goed naleest. Wat regelt de statuten over het aantal bestuursleden? Zit hier een minimum of maximum aantal aan of […]

Adres stichting wijzigen

Adreswijziging bij de Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat onder andere het bezoekadres (of kantooradres) van de stichting vermeld. Bij een wijziging van het kantoorlocatie of de bedrijfslocatie vanwege een verhuizing is het nodig om het ingeschreven bezoekadres daarop aan te laten passen. Die adreswijziging hoeft niet via een statutenwijziging bij de notaris. Je kunt het bezoekadres namelijk rechtstreeks via […]

Stappenplan stichting opheffen

Stichting opheffen Je wilt de stichting opheffen. Dat kan zijn omdat de stichting niet meer actief is, het doel is bereikt of omdat de bestuurders er niet mee verder willen. Een stichting kan je zelf opheffen. Juridisch heet dit ontbinding van de rechtspersoon. De verplichte procedurele stappen staan beschreven in de statuten van de stichting. […]

De stichting en de UBO

UBO-verplichting Alle stichtingen moeten een UBO-melding doen. Het UBO-register is bij de Kamer van Koophandel. De verplichting geldt voor alle bestaande stichtingen. De melding is nu nog vrijwillig. De melding moet uiterlijk in maart 2022 zijn gedaan. De stichting en de UBO Een UBO is de Ultimate Beneficial Owner, dus de uiteindelijke belanghebbende van een juridische organisatie. De UBO is […]

Verschillende soorten stichtingen

Soorten stichtingen De stichting is de organisatievorm die het meest gebruikt wordt voor maatschappelijke doelen en voor goede doelen. Een stichting heeft geen winstoogmerk, maar is wel een rechtspersoon. Er bestaan verschillende soorten stichtingen. In dit bericht worden de verschillende soorten stichtingen behandeld. Eénpersoons-stichting Een éénpersoons-stichting is, zoals de naam al zegt, een stichting met […]

Mag een stichting een handelsnaam hebben

Handelsnaam Handelsnaam is heel specifiek voor een onderneming. Een stichting kan in dat geval een handelsnaam hebben. Een stichting mag namelijk een onderneming drijven en winst maken. In dat geval moet de handelsnaam worden ingeschreven in het Handelsregister. Andere naam dan in statuten Wat je ook vaak ziet is dat de officiële naam van de stichting afwijkt van de naam waarmee geld wordt opgehaald. Zo […]

0
Je winkelwagen