is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Vraag

Vraag

How to start a foundation in the Netherlands

The dutch law The law does not say that a director or board member of a legal entity, such as a foundation, must have the Dutch nationality. So there is no legal problem. If a board member, who doesn’t have the Dutch nationality, wants to establish a legal entity with a Dutch notary, that person […]

Periodieke donaties

Wat is een periodieke donatie Een periodieke donatie (of meerjarige schenking) is een donatie die je steeds herhaald. Je moet je minimaal voor vijf jaar vastleggen. Bijvoorbeeld elk jaar. Een onderhandse overeenkomst is al voldoende, je hoeft niet langs een notaris. De overeenkomst sluit je met degene die de donatie ontvangt. Hoe zit dat fiscaal […]

Juridische gevolgen UBO-inschrijving

De UBO UBO staat voor Ultimate Benficial Owner. Of in gewoon Nederlands; de uiteindelijk belanghebbende. De UBO is altijd een natuurlijk persoon, een mens van vlees en bloed. Deze persoon heeft meer dan 25% belang of feitelijke zeggenschap in de stichting. In de praktijk heeft dus praktisch geen enkele stichting een UBO. Toch moet je nu wel een melding doen. […]

Bestuurder handelt buiten bevoegdheid

Wie handelt er namens de stichting? In beginsel is het bestuur van de stichting bevoegd om namens de stichting te handelen en overeenkomsten aan te gaan. In de statuten kan zijn bepaald dat één bestuurder bevoegd is, of dat bestuurders gezamenlijk bevoegd zijn. Iedereen kan deze gegevens opvragen bij de Kamer van Koophandel. Volmacht Het […]

Stichting staat in testament

Stichting in testament genoemd Je kunt als stichting in een testament zijn opgenomen. De stichting erft dan, niet de bestuurders. Als je als stichting te horen krijgt dat je in een testament staat genoemd, hoe moet je dit dan aanpakken? Eerst naar de statuten Lees eerst de statuten van de stichting door. Staat hier iets […]

Stichting ontbinden via de rechter

Ontbinden via de rechter In bepaalde gevallen kan de rechter de stichting ontbinden. Wanneer dat mogelijk is, staat in de wet beschreven. Er zijn een aantal opties. Verschillende partijen kunnen de rechtbank verzoeken de stichting te ontbinden: Dat ontbinden op verzoek van het bestuur kan als er een bepaalde gebeurtenis is. Die moet in de […]

Verschil tussen voorzitter en een directeur

Verschil voorzitter en directeur De voorzitter is statutair bestuurder van de stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De directeur staat niet in de statuten en is ook niet verplicht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De directeur is op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam voor de stichting. Ook wel titulair bestuurder genoemd. […]

Product

Arbeidsovereenkomst directeur stichting

Een arbeidsovereenkomst met een directeur van een stichting. Specifieke zaken voor een directeur en voor een stichting. Met het contract geeft het bestuur ook een aantal bevoegdheden uit handen. Leg al deze afspraken goed vast in een model.
24,00 incl. BTW

Bestuurder uit het bestuur zetten

Bestuurder schorsen of ontslaan In de statuten staat meestal een regeling over het schorsen en/of het ontslag van een bestuurder. Bijvoorbeeld: “De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur” en “Een bestuurder gedefungeerd door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders”. Het is goed mogelijk dat voor een dergelijk besluit extra waarborgen zijn opgenomen. Bijvoorbeeld […]

Product

Notulen bestuursbesluit ontslag bestuurder

Bestuursbesluit om een bestuurder uit een stichtingsbestuur te ontslaan. Leg dat vertrek duidelijk vast in de notulen van de vergadering. Dan staat ook de datum van de vertrek vast. Deze modelnotulen helpen je daarbij.
7,50 incl. BTW

Stappenplan statuten stichting wijzigen

Statuten stichting wijzigen Jullie willen de statuten van de stichting wijzigen. Wij willen je graag helpen bij de stappen die je moet zetten om de stichting te wijzigen. Als je lid bent van Stichting.nl, kunnen wij ook de stukken voor jou beoordelen! Je wordt dan stap voor stap begeleidt bij het wijzigen van de statuten. […]

Product

Notulen bestuursbesluit wijziging statuten stichting

Statuten wijzigen van een stichting vergt een aantal formele stappen. Een zeer belangrijke is dat het bestuur instemt met de gewijzigde statuten. Pas met dat bestuursbesluit kan de notaris dan de statuten definitief wijzigen. Het besluit moet zorgvuldig genomen en vastgelegd. Dat vastleggen doe je met dit model.
7,50 incl. BTW

Verschil directeur en bestuurder

Verschil tussen directeur en bestuurder Een stichting kan worden bestuurd door zowel statutaire als door titulaire bestuurders of een directeur. Bij het oprichten en besturen van de stichting is het belangrijk om de verschillen daartussen te weten. Een bestuurder kan een statutaire bestuurder zijn, die is dan benoemd in de statuten en heeft een speciale rol. Je kunt ook bestuurder […]

Product

Arbeidsovereenkomst directeur stichting

Een arbeidsovereenkomst met een directeur van een stichting. Specifieke zaken voor een directeur en voor een stichting. Met het contract geeft het bestuur ook een aantal bevoegdheden uit handen. Leg al deze afspraken goed vast in een model.
24,00 incl. BTW

is een dienst van Notarian