is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Bestuurszaken

Welke bestuursfuncties zijn er? Hoe kan je beter besturen? Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden en hoe zit het met aansprakelijkheid? Deze en vele andere bestuurszaken vind je hier.

Als een bestuurslid niet (meer) functioneert

Wie neemt het besluit? De eerste vraag is natuurlijk wie een dergelijk besluit neemt. Hoe zeg je bijvoorbeeld tegen een voorzitter dat hij/zij weg moet? Je bent als stichtingsbestuur gezamenlijk verantwoordelijk voor jouw functioneren dus ook voor het omgaan met niet-functionerende bestuurders. Iemand de wacht aanzeggen is daarom altijd een bestuursbesluit en nooit een eenpersoonsactie. […]

Wat komt er bij een inzamelingsactie kijken?

Beoordelen  De aan de stichting geschonken goederen moeten worden ingenomen. Bij een productiebedrijf is er dan iemand die de kwaliteit van het geleverde beoordeelt. Binnen jouw stichting moeten de mensen die de schenkingen in ontvangst nemen ook kritisch zijn. Is kleding in het land van bestemming draagbaar? Is een fiets goed genoeg om op te […]

Sterke en zwakke punten van jouw stichting

Sterke en zwakke punten stichting Voor het succes van jouw stichting is het belangrijk dat je scherp zicht hebt op de sterke en de zwakke punten van jouw organisatie. Inzicht in jouw organisatie krijg je door de huidige situatie te vergelijken met anderen. Het kapitaal van jouw stichting concentreert zich in drie of vier hoofdpunten: De mate […]

Een archief inrichten

Archief structureren Redenen om een gestructureerd archief op te zetten zijn: VolledigheidBewaar alles wat belangrijk is. Dat wil niet zeggen dat je álles moet bewaren. Begin door met jouw medebestuursleden een lijst op te stellen van alle zaken die je wilt bewaren. Vermeld daarachter het ‘waarom’. Anders loop je alsnog in de valkuil alles te […]

Bewaartermijnen voor zakelijke documenten

Documenten bewaren Elk bedrijf is wettelijk verplicht een administratie bij te houden van haar werkzaamheden en financiële gegevens. Dit geldt ook voor stichtingen. Naast facturen ben je verplicht alle documenten te bewaren met betrekking tot: De bewaartermijn voor zowel papieren als digitale documenten is hetzelfde. Daarnaast gelden nog bijzondere eisen voor het in digitale vorm […]

De naam van de stichting wijzigen

De naam in de statuten De naam van de stichting staat vermeld in de statuten. Als je van naam wilt veranderen, is het daarom zaak om dit door te voeren in de statuten. Pas dan is de naamsverandering officieel. Bij een stichting kan je de statuten wijzigen als dat daarin staat vermeld. Het is niet mogelijk om ze te […]

Overlijden van een bestuurslid

Overlijden bestuurder Niet alleen bij een huidig bestuurslid, maar ook bij een oud-bestuurder is het zaak om als stichtingsbestuur gepast te reageren op diens overlijden. Het is gebruikelijk om als voorzitter de familie persoonlijk te condoleren. Maar je kan hier natuurlijk ook doen wat jij in jouw situatie goed acht. Was de penningmeester bijvoorbeeld goed bevriend met […]

Persoonlijk aansprakelijk of niet? Bestuursaansprakelijkheid

Stichting is aansprakelijk Een stichting heeft altijd volledige rechtsbevoegdheid. Omdat deze bij notariële akte is opgericht. Dit houdt in dat de bestuurders in beginsel niet aansprakelijk zijn, maar de stichting. De aansprakelijkheid van een bestuurder is geregeld in artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek. Persoonlijk aansprakelijk in uitzonderingsgevallen Besturen is risico lopen. Niet ieder risico leidt […]

Bestuurlijke taken & verantwoordelijkheden

Basisfuncties en taken In een bestuur van de stichting moeten in ieder geval de volgende basisfuncties vertegenwoordigd zijn. Bij een éénpersoonsstichting worden deze functies vervult door één persoon. De voorzitter: De voorzitter is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen. Zijn of haar taken zijn: Dit zijn de voornaamste taken van de voorzitter, deze […]

is een dienst van Notarian