is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Bestuurszaken

Welke bestuursfuncties zijn er? Hoe kan je beter besturen? Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden en hoe zit het met aansprakelijkheid? Deze en vele andere bestuurszaken vind je hier.

Ontstentenis en belet

Ontstentenis en belet In de statuten van de stichting moet een regeling zijn opgenomen omtrent de ontstentenis en belet van het bestuur. Maar wat houdt dat in, ontstentenis en belet? Het betekent dat het bestuur afwezig is. Dit kan een tijdelijke afwezigheid zijn maar ook een afwezigheid voor altijd. Bijvoorbeeld als een bestuurder is overleden. Ontstentenis houdt in dat de bestuurder niet langer […]

Persoonlijk aansprakelijk en nieuwe wetgeving WBTR

Persoonlijke aansprakelijkheid bij de stichting Net als voor de wetswijziging ben je persoonlijk aansprakelijk als je niet volgens de wet en de statuten handelt. De wetswijziging zorgt voor meer uniformering. Lees ook: Welke gevolgen heeft de wetswijziging 2021 voor mijn stichting? De wetswijziging heeft niet tot gevolg dat je als bestuurder van een stichting nu […]

Fuseren of samenwerken: De samenwerking

Fuseren of samenwerken Vaak gaat een samenwerking of fusie gepaard met hoge verwachtingen. Een enkele keer gebeurt een fusie ook met tegenzin, bijvoorbeeld omdat de fusie is opgelegd door de gemeente of de subsidieverstrekker. Samenwerken kan ook als je aanvullend aan elkaar bent. Bijvoorbeeld een zomercompetitie en een wintercompetitie. Als je aanvullend bent kan je juist […]

Besluit in strijd met huishoudelijk reglement

Geldigheid van besluit in strijd met huishoudelijk reglement Jouw stichting kan een huishoudelijk reglement opstellen. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten. Het regelt de interne organisatie en werkwijze van de stichting. Het kan voorkomen dat er een besluit wordt genomen dat in strijd is met het huishoudelijk reglement. Is dat besluit dan […]

Vergadering per e-mail oproepen

Vergadering per e-mail oproepen De manier van oproepen voor een vergadering staat in de statuten van de stichting geregeld. Het uitgangspunt is dat het bestuur per post wordt opgeroepen. Dat is in deze tijd niet altijd praktisch. Daarom is het sinds 2007 mogelijk om het bestuur via e-mail op te roepen voor de vergadering. Hiervoor […]

Nut en noodzaak van notulen van de vergadering

Notulen opstellen De wet verplicht niet tot het opstellen van notulen bij bestuursvergaderingen. In de statuten kan wel een regeling zijn opgenomen over het notuleren. Notulen zijn een weergave van wat er is besproken in een vergadering. Iedereen kan ze opstellen, een bestuurslid, of iemand van buiten. Duidelijkheid over vergadering Notulering kan misverstanden, onduidelijkheden of […]

Bestuurder benoemen bij stichting zonder bestuur?

Stichting zonder bestuur Het kan voorkomen dat een stichting zonder bestuur komt te zitten. Bijvoorbeeld door het overlijden van de enig bestuurder. Of omdat de bestuurder is verdwenen, nergens meer op reageert of niet meer te vinden is. Stichtingen kennen geen algemene vergadering of aandeelhoudersvergadering. Er kan daardoor bij een stichting niet van binnenuit een […]

Kan donateur stichtingsbestuurder ontslaan?

Kunnen donateurs een stichtingsbestuurder ontslaan? Als donateur van een stichting wil je natuurlijk dat jouw donatie daadwerkelijk wordt gebruikt voor het goede doel waarvoor de stichting zich inzet. Bij kleinere (en lokale) stichtingen zijn de donateurs meestal ook bekend met de bestuurders. Wat als je het vertrouwen in het stichtingsbestuur verliest? Bijvoorbeeld omdat de bestuurder […]

Als een bestuurslid niet (meer) functioneert

Wie neemt het besluit? De eerste vraag is natuurlijk wie een dergelijk besluit neemt. Hoe zeg je bijvoorbeeld tegen een voorzitter dat hij/zij weg moet? Je bent als stichtingsbestuur gezamenlijk verantwoordelijk voor jouw functioneren dus ook voor het omgaan met niet-functionerende bestuurders. Iemand de wacht aanzeggen is daarom altijd een bestuursbesluit en nooit een eenpersoonsactie. […]

De stichting en aansprakelijkheid

Bestuurlijke verantwoordelijkheid In principe ben je als bestuur verantwoordelijk voor alles wat er binnen de organisatie gebeurt. Stel dat het stichtingsbestuur iemand aanstelt om de financiën te doen en die persoon maakt fouten in de boekhouding, dan is dat jouw verantwoordelijkheid. Omdat jij als bestuur toezicht dient te houden. Of je als bestuurder ook persoonlijk […]

is een dienst van Notarian