Bestuurszaken

Welke bestuursfuncties zijn er? Hoe kan je beter besturen? Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden en hoe zit het met aansprakelijkheid? Deze en vele andere bestuurszaken vind je hier.

Waar beoordeelt het CBF uw stichting op?

Het CBF is het Centraal Bureau Fondsenwerving. Deze organisatie verzamelt sinds 1925 allerhande gegevens over fondsenwerving en de talloze goede doelen in Nederland. Een fondsenwervende instelling is een stichting of andere een particuliere ‘organisatie zonder winstoogmerk’ (OZW). De instelling heeft een helder omschreven, statutair vastgelegd ideëel of maatschappelijk doel. De inkomsten van een fondsenwervende instelling […]

Roken en de Tabakswet

Rookverbod Afgescheiden rookruimte Het rookverbod omzeilen Buiten roken Controles en boetes RookverbodMeeroken is ongezond en (vrijwillig) personeel heeft recht op een rookvrije werkplek, redeneert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het rookverbod geldt voor de hele accommodatie. Dit betekent dat rokers alleen nog buiten of in speciale rookruimten mogen roken. Roken in het verenigingsgebouw […]

De naam van de stichting wijzigen

De statuten De naam van de stichting staat vermeld in de statuten. Als je van naam wilt veranderen, is het daarom zaak om dit door te voeren in de statuten. Pas dan is de naamsverandering officieel. Bij een stichting kan je de statuten wijzigen als dat daarin staat vermeld. Het is niet mogelijk om ze te wijzigen als er […]

Als een bestuurslid overlijdt

Overlijden bestuurder Niet alleen bij een huidig bestuurslid, maar ook bij een oud-bestuurder is het zaak om gepast te reageren op diens overlijden. Het is gebruikelijk om als voorzitter de familie persoonlijk te condoleren. Maar je kan hier natuurlijk ook doen wat jij in jouw situatie goed acht. Was de penningmeester bijvoorbeeld goed bevriend met de overledene, […]

Persoonlijk aansprakelijk of niet? Enkele voorbeelden

Persoonlijk aansprakelijk in uitzonderingsgevallen Besturen is risico lopen. Niet ieder risico leidt automatisch tot aansprakelijkheid. Als bestuurders handelingen namens de stichting verrichten, dan is in beginsel slechts de stichting aansprakelijk. In uitzonderlijke gevallen zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk. Daarvan is sprake als de bestuurders onbehoorlijk besturen als gevolg waarvan de stichting of een derde schade […]

Bescherm de naam van de stichting

De naam Zodra de statuten zijn opgesteld en de stichting van start gaat, is de naam jouw eigendom. Ondernemingen moeten zich aan de Handelsnaamwet houden. Dit houdt in dat andere organisaties niet een naam mogen kiezen die lijkt op die van jouw stichting en dat jij op jouw beurt hetzelfde niet mag doen. Ook logo’s […]

Bestuurlijke taken & verantwoordelijkheden

Basisfuncties Extra functies Tips Basisfuncties In een bestuur moeten in ieder geval de volgende basisfuncties vertegenwoordigd zijn: De voorzitter De voorzitter is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen. Zijn of haar taken zijn: Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur. Leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen […]

De besturingscyclus

De besturingscyclus Grofweg is elk bestuur verantwoordelijk voor de volgende zaken: Het plannen van activiteiten, voorzien van een kostenplaatje door middel van een begroting; Uitvoeren geplande activiteiten binnen de begroting; Rapporteren over het verloop van de planning; Bijsturen indien de wijze van uitvoering daar aanleiding toe geeft; Aanpassen indien doelen onhaalbaar blijken te zijn. Dat […]

Het beveiligen van uw pand en goederen

Voorkomen is beter dan blussen Ontruimingsplan  Water- en stormschade Stroomstoring Inbraakpreventie Slim verzekeren Voorkomen is beter dan blussen Veel organisaties die getroffen zijn door brand, gaan failliet aan de gevolgen. Wilt u dit risico uitsluiten? U kunt de kans op brand beperken door in kaart te brengen waar licht onvlambare materialen en apparaten staan in uw […]

0
Je winkelwagen