is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Stichting wijzigen

Het kan zijn dat je de stichting wilt wijzigen. Zoals een statutenwijziging, wijziging van de naam van de stichting en/of het wijzigen van de doelstelling; je leest hier alles over het wijzigen van de stichting.

De naam van de stichting wijzigen

De naam in de statuten De naam van de stichting staat vermeld in de statuten. Als je van naam wilt veranderen, is het daarom zaak om dit door te voeren in de statuten. Pas dan is de naamsverandering officieel. Bij een stichting kun je de statuten wijzigen als dat daarin staat vermeld. Het is niet mogelijk om ze te […]

Wijzigingen in het bestuur doorgeven

Verschillende soorten wijzigingen In een stichtingsbestuur kun je verschillende wijzigingen doorvoeren. Kamer van Koophandel Als de bestuurswissel een feit is dient dit binnen een week doorgegeven te worden aan de Kamer van Koophandel (KvK). Dit gaat door middel van een wijzigingsformulier dat je op de website van de KvK kunt terugvinden. Alleen de bestuursleden die zelf […]

is een dienst van Notarian