is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Financiën

De financiën zijn een belangrijk onderdeel van de stichting. Als bestuur en penningmeester wil je zicht hebben over de financiën. Denk hierbij aan belastingen, inkomsten en uitgaven van de stichting.

e-boekhouden.nl

De vrijwilligersregeling

Vrijwilligersregeling De vrijwilligersregeling houdt kortweg in dat je een belastingvrij bedrag aan een vrijwilliger mag uitkeren. Oftwel een vrijwilligersvergoeding. Je bent vrij om dit bedrag in te vullen. De Belastingdienst stelt wel grenzen aan de hoogte van deze vergoeding. Belastingvrij De vrijwilligersregeling: Maar let op! Je mag de grenzen van de vergoeding niet overschrijden. Doe je […]

Alles over de vrijwilligersverzekering

8 Vragen over vrijwilligersverzekeringen Moet je vrijwilligers verzekeren? Zo ja waartegen dan? Moet je voor de bestuursleden in het stichtingsbestuur een aparte verzekering hebben? Is het nodig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten? Jazeker. Bij het vrijwilligers- werk kunnen vrijwilligers letsel oplopen of er kan materiële schade ontstaan. Als er schade ontstaat tijdens het vrijwilligerswerk, dan […]

De jaarrekening: hoe duidelijker, hoe beter

De jaarrekening Weet je wat ‘transitoria’ zijn? En ben je bekend met ‘overlopende posten’ en ‘kruisposten’? Misschien weet je van vroeger in de schoolbanken nog wat een ‘tussenrekening’ is? Als je geen penningmeester bent, hoef je dit vakjargon van boekhouders en administrateurs eigenlijk ook helemaal niet te kennen. Als bestuurslid, lid of geïnteresseerde heb je […]

Welke belasting moet de stichting betalen?

BTW De stichting moet BTW afdragen als de stichting wordt aangemerkt als een onderneming. Je bent voor de Belastingdienst ondernemer als je zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. Voor de stichting zijn er verschillende vrijstellingen van de BTW waar je voor in aanmerking kan komen. Onder andere zijn de volgende branches en bedrijfsactiviteiten vrijgesteld van […]

Subsidie aanvragen

Subsidieaanvraag vooraf indienen Belangrijk om te weten: een subsidieaanvraag moet vooraf worden ingediend. Dus voordat een verplichting is aangegaan of met activiteiten is gestart. Als de aanvraag is ingediend kan al worden begonnen, maar dan bestaat wel het risico dat de subsidie alsnog wordt afgewezen. De kosten die je voor de aanvraag maakt, komen niet […]

Bewaartermijnen voor zakelijke documenten

Documenten bewaren Elk bedrijf is wettelijk verplicht een administratie bij te houden van haar werkzaamheden en financiële gegevens. Dit geldt ook voor stichtingen. Naast facturen ben je verplicht alle documenten te bewaren met betrekking tot: De bewaartermijn voor zowel papieren als digitale documenten is hetzelfde. Daarnaast gelden nog bijzondere eisen voor het in digitale vorm […]

Geld inzamelen, hoe doet u dat?

Het is allemaal nieuw voor jou: een flinke portie creativiteit en een nog grotere portie doorzettingsvermogen vergroot de kans op succes. Maar ook het besef dat niet alles zo nieuw is als het lijkt, helpt. Donateurs werven, inzamelingsacties op touw zetten en uitvoeren, projectdoelen realiseren, goed beschouwd verlopen ze allemaal langs dezelfde lijnen: Initiëren BrainstormenGa […]

Wettelijke eisen jaarrekening stichting

De jaarstukken De moderne term is jaarstukken. Die bestaan uit financiële cijfers en een bestuursverslag. Eenmaal per jaar komt hiermee een overzicht van de organisatie tot stand. Wettelijke eisen jaarrekening Het jaarrekeningrecht is gecompliceerd, maar eigenlijk alleen voor grotere organisaties. Als jouw stichting geen onderneming in stand houdt, heb je uitsluitend te maken met de […]

Hoe kun je de ANBI-status aanvragen?

De ANBI-status aanvragen Je wilt de ANBI-status aanvragen voor jouw stichting. Hoe doe je dat? Allereerst moet je de statuten controleren. Voldoen deze aan de vereisten om een ANBI-status aan te vragen? Zo ja, dan kun je door met de volgende stappen. Zo niet, dan moet je eerst de statuten van de stichting aanpassen. Dat […]

Makkelijk declareren

Declareren De eenvoudigste manier om te declareren is de penningmeester het bonnetje te scannen en via een webformulier direct in te dienen. Veel softwarepakketten hebben deze mogelijkheid standaard in hun modules. Voor de penningmeester is dit een prettige manier van werken. Hij betaalt de declaratie op dezelfde manier als een rekening. De declaratie zelf gaat […]

is een dienst van Notarian