is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Financiën

De financiën zijn een belangrijk onderdeel van de stichting. Als bestuur en penningmeester wil je zicht hebben over de financiën. Denk hierbij aan belastingen, inkomsten en uitgaven van de stichting.

e-boekhouden.nl

Btw plicht ja of nee?

Btw afdragen en aftrekken Voor de btw wordt als ondernemer aangemerkt: Ieder die geheel zelfstandig, dus niet in loondienst, een bedrijf of beroep uitoefent. Personen die duurzaam een zaak, zoals bijvoorbeeld een pand (een clubgebouw) of een stuk grond (een sportveld) exploiteren. De Belastingdienst bepaalt aan de hand van jouw situatie of je wel of niet btw-plichtig bent. […]

De vrijwilligersregeling

Vrijwilligersregeling De vrijwilligersregeling houdt kortweg in dat je een belastingvrij bedrag aan een vrijwilliger mag uitkeren. Oftwel een vrijwilligersvergoeding. Je bent vrij om dit bedrag in te vullen. De Belastingdienst stelt wel grenzen aan de hoogte van deze vergoeding. Belastingvrij De vrijwilligersregeling: Maar let op! Je mag de grenzen van de vergoeding niet overschrijden. Doe je […]

Succesvol nieuwe sponsors werven

Krachtige boodschap Waarom zouden potentiële sponsors zich bij jou aansluiten? Ze moeten het idee hebben dat ze er echt iets aan hebben, zeker als ze met flink wat geld over de brug komen. ‘What’s in it for me?’ is de vraag die men beantwoord wil zien. Het antwoord op deze vraag is jouw boodschap. Zoek […]

Alles over de vrijwilligersverzekering

8 Vragen over vrijwilligersverzekeringen Moet je vrijwilligers verzekeren? Zo ja waartegen dan? Moet je voor de bestuursleden in het stichtingsbestuur een aparte verzekering hebben? Is het nodig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten? Jazeker. Bij het vrijwilligers- werk kunnen vrijwilligers letsel oplopen of er kan materiële schade ontstaan. Als er schade ontstaat tijdens het vrijwilligerswerk, dan […]

De jaarrekening: hoe duidelijker, hoe beter

De jaarrekening Weet je wat ‘transitoria’ zijn? En ben je bekend met ‘overlopende posten’ en ‘kruisposten’? Misschien weet je van vroeger in de schoolbanken nog wat een ‘tussenrekening’ is? Als je geen penningmeester bent, hoef je dit vakjargon van boekhouders en administrateurs eigenlijk ook helemaal niet te kennen. Als bestuurslid, lid of geïnteresseerde heb je […]

Welke belasting moet de stichting betalen?

BTW De stichting moet BTW afdragen als de stichting wordt aangemerkt als een onderneming. Je bent voor de Belastingdienst ondernemer als je zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. Voor de stichting zijn er verschillende vrijstellingen van de BTW waar je voor in aanmerking kan komen. Onder andere zijn de volgende branches en bedrijfsactiviteiten vrijgesteld van […]

Subsidie aanvragen

Subsidieaanvraag vooraf indienen Belangrijk om te weten: een subsidieaanvraag moet vooraf worden ingediend. Dus voordat een verplichting is aangegaan of met activiteiten is gestart. Als de aanvraag is ingediend kan al worden begonnen, maar dan bestaat wel het risico dat de subsidie alsnog wordt afgewezen. De kosten die je voor de aanvraag maakt, komen niet […]

Hoe kun je de ANBI-status aanvragen?

Wat moet ik inleveren voor de ANBI aanvraag? In de aanvraag verstrekt u de volgende informatie: Dit formulier kun je opvragen op de website van de Belastingdienst. Naar dit kantoor moet je het ingevulde aanvraagformulier ook opsturen: deze vestiging van de Belastingdienst beslist over de ANBI-aanvraag. Je doet er goed aan een kopie van het ingevulde aanvraagformulier […]

Bewaartermijnen voor zakelijke documenten

Documenten bewaren Elk bedrijf is wettelijk verplicht een administratie bij te houden van haar werkzaamheden en financiële gegevens. Dit geldt ook voor stichtingen. Naast facturen ben je verplicht alle documenten te bewaren met betrekking tot: De bewaartermijn voor zowel papieren als digitale documenten is hetzelfde. Daarnaast gelden nog bijzondere eisen voor het in digitale vorm […]

Geld inzamelen, hoe doet u dat?

Het is allemaal nieuw voor jou: een flinke portie creativiteit en een nog grotere portie doorzettingsvermogen vergroot de kans op succes. Maar ook het besef dat niet alles zo nieuw is als het lijkt, helpt. Donateurs werven, inzamelingsacties op touw zetten en uitvoeren, projectdoelen realiseren, goed beschouwd verlopen ze allemaal langs dezelfde lijnen: Initiëren BrainstormenGa […]

is een dienst van Notarian