Financiën

De financiën zijn een belangrijk onderdeel van de stichting. Als bestuur en penningmeester wil je zicht hebben over de financiën. Denk hierbij aan belastingen, inkomsten en uitgaven van de stichting.

Wat te doen bij fraude: wetboek van strafrecht

Wetboek van Strafrecht “Fraude” is een verzamelnaam. Het woord fraude stamt uit het Grieks en betekent letterlijk bedrog. In Van Dale wordt onder fraude verstaan: “valsheid, bedrog (in administratie, geldelijk beheer en m.b.t. de samenstelling van waren)”. Fraude bij een stichting betekent dat opzettelijk en onrechtmatig geld en/of goederen zijn onttrokken aan de stichting. Het Wetboek […]

De SBBI-status

Wat is een SBBI? Het voornaamste doel van een SBBI is het behartigen van particuliere belangen van een beperkte doelgroep. SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling. Heel veel verenigingen hebben deze status. Voorbeelden van SBBI’s zijn: muziekverenigingen, amateurtoneelverenigingen, zangkoren, dansgroepen, sportclubs, scoutingclubs, speeltuinen, buurtverenigingen, buurthuizen (mits niet-commercieel) en ouderenverenigingen. Voor stichtingen is het interessanter […]

De ANBI en giften, schenkingen en donaties

De ANBI status Het is voor particulieren fiscaal aantrekkelijk om te schenken aan een goed doel dat door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI. Dat zijn algemeen nut beogende instellingen. Als je nog geen ANBI status hebt, kan je er een aanvragen bij de Belastingdienst. De criteria zijn als volgt: Het doel en de feitelijke werkzaamheden […]

Potentiële sponsors benaderen

Het belang van de sponsor Verlies het voornaamste belang van de sponsor nooit uit het oog. Een sponsor wil uiteindelijk beter worden (meer geld verdienen) als gevolg van sponsoring, het liefst zo snel mogelijk en aantoonbaar. Wat ga je vragen? Breng in kaart wat jouw organisatie aan sponsoring nodig heeft. Als je met sponsorgeld producten […]

Btw afdragen ja of nee?

Btw afdragen en aftrekken Voor de btw wordt als ondernemer aangemerkt: Ieder die geheel zelfstandig, dus niet in loondienst, een bedrijf of beroep uitoefent. Personen die duurzaam een zaak, zoals bijvoorbeeld een pand (een clubgebouw) of een stuk grond (een sportveld) exploiteren. De Belastingdienst bepaalt aan de hand van jouw situatie of je wel of niet btw-plichtig bent. […]

De vrijwilligersregeling

Vrijwilligersregeling De vrijwilligersregeling houdt kortweg in dat je een belastingvrij bedrag aan een vrijwilliger mag uitkeren. Oftwel een vrijwilligersvergoeding. Je bent vrij om dit bedrag in te vullen. De Belastingdienst stelt wel grenzen aan de hoogte van deze vergoeding. Belastingvrij De vrijwilligersregeling: Is met name bedoeld voor een standaardvergoeding van kleine kosten die de vrijwilliger maakt […]

TIP: belastingvoordeel voor ANBI’s

Om de ANBI-statuts van de Belastingdienst te krijgen moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben en geen particulier of individueel belang dienen. In het ANBI-besluit staat beschreven aan welke eisen de instellingen moeten voldoen. Zo mogen bestuurders alleen een onkostenvergoeding en […]

Succesvol nieuwe sponsors werven

Krachtige boodschap Waarom zouden potentiële sponsors zich bij jou aansluiten? Ze moeten het idee hebben dat ze er echt iets aan hebben, zeker als ze met flink wat geld over de brug komen. ‘What’s in it for me?’ is de vraag die men beantwoord wil zien. Het antwoord op deze vraag is jouw boodschap. Zoek […]

De jaarrekening: hoe duidelijker, hoe beter

De jaarrekening Weet je wat ‘transitoria’ zijn? En ben je bekend met ‘overlopende posten’ en ‘kruisposten’? Misschien weet je van vroeger in de schoolbanken nog wat een ‘tussenrekening’ is? Als je geen penningmeester bent, hoef je dit vakjargon van boekhouders en administrateurs eigenlijk ook helemaal niet te kennen. Als bestuurslid, lid of geïnteresseerde heb je […]

Welke belasting moet de stichting betalen?

BTW De stichting moet BTW afdragen als de stichting wordt aangemerkt als een onderneming. Je bent voor de Belastingdienst ondernemer als je zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. Voor de stichting zijn er verschillende vrijstellingen van de BTW waar je voor in aanmerking kan komen. Onder andere zijn de volgende branches en bedrijfsactiviteiten vrijgesteld van […]

0
Je winkelwagen