Fuseren

Steeds meer verenigingen en stichtingen gaan samenwerken, al dan niet in de vorm van een fusie. Wat zijn de mogelijkheden, wat is het plan van aanpak bij een fusie en wat zijn de juridische en fiscale gevolgen van fuseren en samenwerken?

Fuseren: de juridische en fiscale gevolgen

Bij een fusie vragen de juridische en fiscale kant bijzondere aandacht. Dit begint al met de besluitvorming. Maar ook in het vervolgtraject doet u er goed aan in een vroeg stadium deskundigen, zoals een notaris, registeraccountant en/of belastingexpert, te raadplegen. Het brengt onvoorziene obstakels eerder aan het licht en bevordert uw nachtrust.