Fuseren

Steeds meer verenigingen en stichtingen gaan samenwerken, al dan niet in de vorm van een fusie. Wat zijn de mogelijkheden, wat is het plan van aanpak bij een fusie en wat zijn de juridische en fiscale gevolgen van fuseren en samenwerken?

Fuseren of samenwerken: De fusie

Fuseren of samenwerken Fusies van stichtingen zijn van alle tijden. De redenen zijn net zo divers als bij het samengaan van twee of meer ondernemingen tot een nieuwe onderneming. Vaak gaat een samenwerking of fusie gepaard met hoge verwachtingen. Een enkele keer gebeurt een fusie ook met tegenzin, bijvoorbeeld omdat de fusie is opgelegd door de […]