Fraude binnen uw organisatie

Fraude binnen uw organisatie

Fraude binnen uw organisatie
Vermoedens

Fraude is een misdrijf, mits het kan worden bewezen. U dient dus aan te kunnen tonen dat er sprake is van een onrechtmatige daad. Wanneer u vermoedt dat er gefraudeerd wordt, gaat u bewijsmateriaal verzamelen:

  • Controleer het kasboek tot op de kleinste details.
  • Check alle overboekingen op reden van overboeking, rekeningnummers en begunstigden.
Praat nog met niemand over uw vermoedens tot u voldoende bewijsmateriaal in handen heeft.
Maatregelen

Als u voldoende aanwijzingen hebt, gaat u maatregelen nemen. Uitsluitend een bevoegd orgaan (het bestuur) of een bevoegd functionaris (de voorzitter) mag deze maatregelen nemen.

  • Ontneem de fraudeur de tekenbevoegdheid over bankrekeningen
  • Schors de fraudeur uit zijn of haar huidige functie en stel een nieuwe aan
  • Eis alle stukken op die de fraudeur nog onder zich heeft
  • Herstel de schade door de fraudeur aansprakelijk te stellen voor de geleden schade plus de kosten van accountant, deurwaarder en advocaat.
  • Bedenk procedures die toekomstige fraudes voorkomen, bijvoorbeeld dat opdrachten aan de bank altijd door twee functionarissen moeten worden getekend.
Fraude door bestuur

Fraudeert het bestuur of de voorzitter, dan staan u de volgende maatregelen ten dienste:

  • Verzoek tot het opnemen van het agendapunt ‘Het benoemen van een onafhankelijke voorzitter van de vergadering’.
  • Dwing het bestuur tot het beleggen van een algemene vergadering.
  • Of beleg in uiterste nood zelf zo’n algemene vergadering.