is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Intentieovereenkomst fusie stichtingen

Intentieovereenkomst fusie stichtingen

7.50

Een intentieovereenkomst om vast te leggen dat twee stichtingen met elkaar in onderhandeling zijn. Dit is de formele bevestiging. Deze overeenkomst is zeer belangrijk om duidelijk te maken wie er kan onderhandelen en voor welke periode.

In winkelwagen

betaalmogelijkheden
Abonnees ontvangen documenten gratis! Word Abonnee van stichting.nl!

Categorie:

Intentieovereenkomst voor fusie van stichtingen

Een fusie van twee stichtingen. De twee partijen gaan met elkaar in gesprek over een mogelijke fusie. Met deze verklaring geven de twee partijen aan dat zij met elkaar in gesprek gaan en onder welke voorwaarden. Zo hebben beide partijen meer zekerheid. intentieovereenkomst

Wat je zelf moet regelen in dit contract

Beide stichtingen wijzen iemand aan om namens hun stichting te handelen. Dat wordt opgenomen in de overeenkomst. Daarnaast moet je termijn opnemen voor de periode dat de stichtingen met elkaar in onderhandeling zijn en voor hoe lang zij willen onderhandelen.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • de onderhandelingen. Partijen verklaren alleen met elkaar te handelen en dit niet te bespreken met derde partijen;
  • termijnen;
  • geheimhoudingsplicht;
  • einddatum.

Context voor een fusiecontract

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:

Een intentieovereenkomst is de formele bevestiging en vastlegging dat twee partijen met elkaar in onderhandeling zijn. De inhoud is dan ook niet heel complex. De belangrijkste afspraak is dat partijen in onderhandeling zijn en dat ze een streefdatum vastleggen. Op die datum moeten ze een nieuw besluit nemen over de fusie. Gaan ze niet verder in onderhandeling dan zijn ze ook verder vrij. Tijdens de onderhandelingen mag je niet met een andere partij in gesprek en bovendien moet je de gesprekken geheimhouden. 

Wie moeten er tekenen? Het meest voor de hand liggende is dat het bestuur van iedere stichting één of meer bestuurders heeft aangewezen om deze eerste fase van de gesprekken te voeren. Zorg dan voor een duidelijke opdracht en volmacht namens het bestuur. Het is aan te bevelen dat bestuursbesluit toe te voegen als bijlage bij deze overeenkomst. 

Lees hier meer over het fuseren van stichtingen en een plan van aanpak.    is een dienst van Notarian