is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Bestuurswisseling

Bestuurswisselingen zijn er in gradaties: van een functieruil tussen twee bestuurders tot het aftreden van het gehele bestuur. Nieuwe bestuurders vinden, opvolging binnen het bestuur, ontslag; je leest er alles over in het onderdeel bestuurswisseling.

Overlijden van een bestuurslid

Overlijden bestuurder Niet alleen bij een huidig bestuurslid, maar ook bij een oud-bestuurder is het zaak om als stichtingsbestuur gepast te reageren op diens overlijden. Het is gebruikelijk om als voorzitter de familie persoonlijk te condoleren. Maar je kunt hier natuurlijk ook doen wat jij in jouw situatie goed acht. Was de penningmeester bijvoorbeeld goed bevriend met […]

Hoe ontsla je een stichtingsbestuurder

Ontslag bestuurder De wijze van ontslag van een bestuurder staat in de statuten vastgelegd. Sla de statuten er dus eerst op na om te kijken hoe de procedure binnen jouw stichting moet verlopen. Er kunnen ook aanvullende regels gelden bijvoorbeeld in een huishoudelijk reglement of in een bestuurdersovereenkomst. Als er geen bijzondere regels gelden (zoals […]

Wijzigingen in het bestuur doorgeven

Verschillende soorten wijzigingen In een stichtingsbestuur kun je verschillende wijzigingen doorvoeren. Kamer van Koophandel Als de bestuurswissel een feit is dient dit binnen een week doorgegeven te worden aan de Kamer van Koophandel (KvK). Dit gaat door middel van een wijzigingsformulier dat je op de website van de KvK kunt terugvinden. Alleen de bestuursleden die zelf […]

is een dienst van Notarian