is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Donatie door een ondernemer

Donatie door een ondernemer

12.50

Een ondernemer wil de stichting steunen met een donatie. Fijn natuurlijk, maar zorg dat je dit wel goed vastlegt. Dat is eenvoudig als het om een geldbedrag gaat. De ondernemer kan ook goederen, mensen of faciliteiten beschikbaar stellen. Maak een contract zodat duidelijk is wat er geschonken gaat worden en hoe de stichting daar fiscaal mee omgaat.

In winkelwagen

betaalmogelijkheden
Abonnees ontvangen documenten gratis! Word Abonnee van stichting.nl!

Een ondernemer wil doneren

Een ondernemer wil de stichting een donatie doen. Dat kan, omdat ook ondernemingen kunnen doneren. Een donatie is zonder economischondernemer belang voor de onderneming en niet verplicht. Daarmee onderscheidt deze zich dus bijvoorbeeld van sponsoring. De donatie kan veel verschillende vormen hebben. Denk hierbij aan geld, goederen of inzet van mensen en middelen. De onderneming kan een donatie aan een ANBI aftrekken van de winst. Daar heeft de ondernemer weer een voordeel bij. Voorwaarde is dat die dan wel is vastgelegd, waarvoor deze overeenkomst is opgesteld.

Wat je zelf moet opnemen in deze overeenkomst

De partijen moet je duidelijk omschrijven. Het is belangrijk om de donatie duidelijk te omschrijven en de manier waarop die geleverd wordt. Het is eenvoudig om een geldbedrag op te nemen. Maar als de ondernemer bijvoorbeeld 100 uur gratis advies gaat leveren aan de stichting, hoe beschrijf je dat dan? Wanneer moet dat geleverd zijn? Kan de donateur de schenking halverwege staken? In het model is hier grotendeels in voorzien, maar jij moet zelf de details bepalen.
De waarde van de donatie moeten jullie, de ondernemer en de stichting, in onderling overleg afstemmen. Fiscaal is dat de waarde in het economisch verkeer.

Samenvatting

Bevat de volgende bepalingen:

 • beschrijving betrokken partijen;
 • beschrijving donatie;
 • voorwaarden verbonden aan donatie;
 • fiscale bepalingen;
 • tussentijds staken van de overeenkomst.

Context donatie door een ondernemer

Een ondernemer kan in privé een donatie doen, maar zeker bij een grotere donatie is het ook mogelijk die vanuit de onderneming te doen. De fiscale voordelen kunnen hier een rol bij spelen.
Ook kunnen ondernemingen doneren vanuit hun betrokkenheid bij MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Veel zakelijke dienstverleners bijvoorbeeld schenken uren aan een goed doel. Ook die donaties zijn aftrekbaar, als ze maar goed zijn vastgelegd. Lees hier meer over een donatie door een ondernemer.

  • Categorie:
  • contract
  • modelcontract
  • modelovereenkomst
  • overeenkomst
  • voorbeeldcontract
  • voorbeeldovereenkomst


  is een dienst van Notarian