is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Wat is een hoofdelijke aansprakelijkheid?

hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat iedere bestuurder in het geheel aansprakelijk is. Als er bijvoorbeeld één schuldeiser is en drie schuldenaren (stichtingsbestuurders), dan kan de schuldeiser bij elke schuldenaar 100% van de schuld opeisen.

Een stichtingsbestuurder kan hoofdelijk aansprakelijk zijn als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Een bestuurder kan dit voorkomen als hij/zij kan bewijzen dat hij niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Ook zijn bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor niet betaalde belastingschulden van de stichting.

    is een dienst van Notarian