is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Verklaring omtrent het gedrag

Verklaring omtrent het gedrag

Wat is een verklaring omtrent het gedrag?

Document of contract

Een VOG is een Verklaring Omtrent het Gedrag. Deze verklaring wordt door de overheid afgegeven. De VOG vraagt de stichting of de vrijwilliger aan.

Het is een verklaring waaruit blijkt dat het verleden van de vrijwilliger of bestuurder geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie.

Bij de beoordeling kijkt Justis of er strafbare feiten op diens naam staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor je de VOG aanvraagt.

Er wordt dus alleen gekeken naar strafbare feiten die in verband staan met de functie binnen de stichting.

Je kan deze verklaring opvragen bij de overheidsinstantie Justis.

Een rechtspersoon kan ook een VOG opvragen. In die verklaring staat dan dat de rechtspersoon integer en betrouwbaar handelt. Deze verklaring kan de rechtspersoon dan tonen aan zakenpartners of andere bedrijven.

Je vraagt het aan bij de overheidsinstantie Justis met een speciaal formulier.

  • De afkorting van verklaring omtrent het gedrag is VOG

is een dienst van Notarian