Stichting oprichten bij de notaris

Stichting oprichten bij de notaris

Stichting of vereniging oprichten bij de notaris

Wat doet de notaris?

De notaris is een jurist, net als een advocaat. Maar het belangrijkste verschil tussen een notaris en een advocaat is dat de notaris altijd onpartijdig dient te zijn. Tenzij hij wordt ingehuurd als juridisch adviseur om met jou mee te denken, bijvoorbeeld over de inhoud van de statuten.

De belangrijkste dienst die een notaris levert, is het vastleggen van zaken in notariële aktes. Dat doet hij op verzoek, maar in een aantal gevallen is een notariële akte ook wettelijk verplicht. Zo’n akte heeft juridische rechtskracht. Koopovereenkomsten, overdrachten, schenkingen, wat er ook in wordt geregeld, de partijen die er hun handtekening onder zetten, zijn eraan gehouden. 

Heb ik een notaris nodig?

Om een stichting op te richten is een bezoek aan de notaris verplicht. De stichting wordt opgericht bij notariële akte.

De notaris stelt de statuten op en zorg voor de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en inschrijving in het UBO-register.

De statuten

Voor stichtingen geldt dat de statuten het belangrijkst zijn. De notaris kan jou adviseren bij het opstellen ervan. Onmisbare elementen zijn het doel van de stichting, de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders, statutenwijziging en ontbinding van de stichting. Wijzigingen in de statuten kunnen alleen officieel worden gemaakt door de notaris. 

De kosten van notariële diensten

Notaris is een vrij beroep en daarom mag iedere notaris zijn eigen tarieven hanteren. Het loont dus om bij verschillende notarissen een offerte te vragen. Soms is het zelfs mogelijk om te onderhandelen over de prijs. Buiten de randstad zijn de tarieven over het algemeen lager. En omdat je niet verplicht bent om een notaris in jouw eigen woonplaats te kiezen, kan het lonen om verder te kijken. Ben je het niet eens met de rekening van de notaris, dan kan je hem op basis van de Notariswet vragen om jou op papier voor te rekenen hoe hij tot dat bedrag is gekomen. Blijf je het – ook na die specificatie – oneens met het bedrag, dan kan je intern en klacht indienen. Daar kan je ook nog naar de Geschillencommissie voor het notariaat.

Klachten

Als je ontevreden bent over de geleverde diensten van jouw notaris, kan je een officiële klacht indienen bij de Kamer voor het Notariaat. De Kamer beoordeelt de klacht en bekijkt of een minnelijke schikking mogelijk is. Gaat het echt om fundamentele zaken – de notaris heeft bijvoorbeeld zijn geheimhoudingsplicht geschonden – dan komt er een openbare zitting. Wordt de klacht gegrond verklaard, dan kan de Kamer de notaris waarschuwen, berispen, voor zes maanden schorsen of zelfs afzetten. Het indienen van een klacht bij de Kamer is gratis.

De KNB en de Kamer voor het notariaat doet geen uitspraak over het vervolg van het conflict en over eventuele schadevergoedingen. Hiervoor kan je een rechtszaak starten bij de civiele rechter.

    0
    Je winkelwagen