TIP: Bescherm uw naam

TIP: Bescherm uw naam

TIP: Bescherm uw naam

Uw naam
Zodra de statuten zijn opgesteld en uw organisatie van start gaat, is uw naam uw eigendom. In tegenstelling tot bedrijven hoeven verenigingen en stichtingen niet aan de handelsnaamwet (handelsnaamrecht) te voldoen. Dit geldt alleen bij een gelijknamige onderneming. Dit houdt in dat andere organisaties een naam mogen kiezen die lijkt op de uwe en dat u op uw beurt hetzelfde mag doen. Ook logo’s en tekens zijn niet beschermd en mogen dus op die van een andere organisatie lijken. Dat wil echter niet zeggen dat u zomaar hoeft te accepteren dat een concurrent er met uw naam ‘vandoor gaat’.

Merkenregister
U kunt uw naam en/of logo (beeldmerk) beschermen door deze te deponeren bij het Merkenregister van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Alleen door uw naam en/of logo te deponeren wordt u –gedurende tien jaar- eigenaar van het exclusieve merkenrecht binnen Nederland, België en Luxemburg.

Merkbewaking
Het Merkenregister doet echter niet aan merkbewaking. U zult zelf in de gaten moeten houden of er geen organisatie is die een naam of beeldmerk deponeert die op de uwe lijkt. U kunt dit werk ook uitbesteden aan een commercieel merkenbureau dat, als het nodig is, ook optreedt tegen derden. Hier zijn echter hoge kosten mee gemoeid.

Zelf actie ondernemen
U kunt kosten besparen door zelf een aangetekende brief te sturen aan de concurrent. Schrijf hierin dat u constateerbaar eerder was met de naam en dat deze voor verwarring in de markt zorgt. Schrijf vervolgens dat u hen vordert het gebruik te beëindigen en dat u anders rechtsmaatregelen neemt. In de meeste gevallen schrikt dit voldoende af. Komt het tot een rechtszaak, dan zal de rechter kijken of er sprake is van ‘verwarring in de markt’. Gaat het om twee voetbalverenigingen dan is dit zeker het geval. In het geval van een kerkkoor en een een hockeyclub, staat u niet sterk.

Handelsnaam
Het lijkt een verwarrende term, maar het is het niet. Bij de Kamer van Koophandel wordt uw naam ook wel uw handelsnaam genoemd. Dit is de naam waaronder uw organisatie is geregistreerd bij het handelsregister van de KvK in uw regio. De handelsnaam verkrijgt u zodra uw organisatie van start gaat, niet door inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Officieel kijkt de KvK ook of er geen concurrerende namen worden ingeschreven, maar in de praktijk is dit vaak niet het geval.