is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Archive: Woordenboek

Woordenboek

Centraal Bureau Fondsenwerving CBF

Het CBF (de volledige naam is alleen nog in enkele juridische stukken in gebruik) houdt toezicht op de goede doelen in Nederland. Een Erkend Goed Doel is een organisatie die is onderworpen aan dit toezicht en eraan voldoet. Het CBF is een...

Woordenboek

Minderjarige

Een minderjarige is iemand die een bepaalde leeftijd nog niet heeft bereikt. In Nederland is dat achttien jaar. Daarna ben je meerderjarig. Minderjarigen hebben minder rechten dan meerderjarigen. De belangrijkste is dat zij geen rechtshandelingen...

Woordenboek

Handlichting

Handlichting is het door de rechter verlenen van bevoegdheden aan een zestien- of zeventienjarige minderjarige die anders alleen toekomen aan meerderjarigen. Een minderjarige kan geen stichting oprichten. Via handlichting kunnen zestien of...

Woordenboek

Fuseren

Fuseren is het samengaan van twee of meer organisaties. Deze organisaties gaan na de fusie verder als één organisatie. Fuseren kan op verschillende manieren. Eén van de bestaande organisaties neemt het vermogen van de andere organisatie over. De...

Woordenboek

Vereffening

Vereffening is het vermogen van een rechtspersoon, na ontbinding of opheffing, verdelen. Als een stichting wordt ontbonden, en er is vermogen, moet dat vereffend worden. Dat wordt gedaan door een vereffenaar. Een vereffenaar kan worden aangewezen...

Woordenboek

Quorum

Het quorum is een voorwaarde. Deze voorwaarde kan gelden bij het nemen van een besluit bij een rechtspersoon, de stichting. Het quorum houdt in dat het besluit pas geldig is, als er bij de stemming een minimum aantal personen aanwezig is. Het quorum...

Woordenboek

Opheffen

Een stichting opheffen betekent dat de stichting ophoudt te bestaan. Om een stichting te kunnen opheffen is een opheffingsbesluit van het stichtingsbestuur nodig. Juridisch wordt dit ook wel ontbinding van de rechtspersoon genoemd. Lees ook: Hoe hef...

Woordenboek

Ontbinding

De ontbinding van een rechtspersoon houdt in dat de rechtspersoon ophoudt te bestaan. Dit wordt ook wel liquidatie van de rechtspersoon genoemd. Een rechtspersoon kan niet zomaar worden ontbonden. Eerst moet er een ontbindingsbesluit worden genomen...

Woordenboek

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed. Een natuurlijk persoon heeft rechten en plichten en kan rechtshandelingen verrichten. Bijvoorbeeld een overeenkomst sluiten, of een rechtspersoon vertegenwoordigen. Zoals het vertegenwoordigen...

Woordenboek

Rechtspersoon

Een stichting is een rechtspersoon. Het is een juridische constructie waardoor een organisatie rechten en plichten kan bezitten. De rechtspersoon kan zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer. Daardoor kan de stichting dingen kopen en...

is een dienst van Notarian