is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Brief opzeggen bestuurslidmaatschap

Brief opzeggen bestuurslidmaatschap

2.50

Je wilt jouw functie als bestuurder van de stichting opzeggen. Deze brief is het formele ontslagverzoek. Hiermee leg je de beide posities duidelijk vast, die van jou en die van de stichting. De formele zaken die eventueel nog spelen. Plus natuurlijk het verzoek dat de stichting de zaken verder administratief afhandelt. Leg het goed vast met deze modelbrief.

In winkelwagen

betaalmogelijkheden
Abonnees ontvangen documenten gratis! Word Abonnee van stichting.nl!

Categorie: Tags: , ,

Ontslagverzoek opzeggen bestuurslid

Bestuurslid bij een stichting ben je niet voor eeuwig. Op een dag besluit je om te stoppen met het bestuurslidmaatschap. Omdat het tijd is, of omdat je het niet langer met de stichting eens bent. Of om een andere reden. Met deze brief bevestig je het ontslagverzoek, dat je al eerder mondeling hebt medegedeeld. De brief is van belang omdat een aantal zaken duidelijk vast staan.
Zo geef je duidelijk aan per welke datum je gaat vertrekken. Je vraagt de stichting om een formeel besluit te nemen om jouw ontslag te aanvaarden. Ook vraag je om decharge als stichtingsbestuurder. Je biedt aan om alle zaken die van de stichting zijn en nog in jouw bezit zijn in te leveren.

Wat je zelf moet opnemen in dit ontslagverzoek

Je moet natuurlijk de feitelijke gegevens invullen. Denk daarbij ook aan de datum van ingang. Het kan zijn dat je voor je bestuurswerk een vergoeding ontving. Neem dan een extra passage op dat je die nog vergoed wilt hebben.bestuurslidmaatschap

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

 • alle formele zaken die je moet regelen;
 • financiële afronding;
 • formele afronding bij KvK.

Context opzeggen bestuurslidmaatschap

Ook als je uit het bestuur van een stichting stapt, moeten zaken worden geregeld en afgehandeld. Kijk eerst of je als bestuurslid een opzegtermijn hebt. Bijvoorbeeld in het model van een bestuursovereenkomst dat wij hanteren, staat ook een opzegtermijn voor bestuursleden.
Voor jou als vertrekkend bestuurslid is vooral van belang dat duidelijk is per wanneer alles is gestopt. Er zit meestal een periode tussen het opzeggen en het daadwerkelijk vertrek. Ook heel belangrijk is dat de stichting jou decharge verleent. Dat wil zeggen dat je niet meer achteraf aangesproken kan worden op jouw bestuurswerk. Het ontslagverzoek is een formele stap bij jouw vertrek. Je moet het vergelijken met ontslag uit een baan. Natuurlijk kan dat ook mondeling. Schriftelijk heeft echter de voorkeur, omdat dan achteraf aantoonbaar is wat de afspraken waren.

Je vraagt de stichting de wijziging door te voeren in het Handelsregister. Vergeet niet om zelf na een paar maanden te kijken of dat ook daadwerkelijk is gebeurd.

  • Categorie:
  • brief
  • modelbrief
  • voorbeeldbrief


  is een dienst van Notarian