Lid van stichting.nl

Lid van stichting.nl

69.-

Als lid van Stichting.nl beschikt jouw stichting over een enorm reservoir aan professionele ondersteuning. Je hebt dan onbeperkt gratis toegang tot:

  • juridische documenten
  • modelbrieven
  • gebruik van de helpdesk, zowel online als telefonisch

In winkelwagen

Lid worden van stichting.nl

Als je lid bent van stichting.nl heb je veel voordelen. Je kan onbeperkt gebruik maken van alle documenten die je op de site kan vinden. Daarmee ben je als bestuur dus voorzien van de belangrijkste juridische documenten. Tegelijk kan je ook gebruik maken van onze helpdesk. Onze juristen en ervaren adviseurs staan voor je klaar. Zij beantwoorden jouw vragen die je tegenkomt als stichtingbestuurder.
Voor een laag bedrag per jaar helpen wij je met alle vragen. Komt er een nieuwe wet voor stichtingen? Zo ja, dan weten wij wat de gevolgen zijn. Wil je iets weten over de ANBI-status, wij staan voor je klaar.

Juridische documenten

Een selectie van juridische documenten die van belang zijn voor een stichting. Denk daarbij aan een vrijwilligersovereenkomst of een sponsorovereenkomst en dergelijke. Ook zijn er documenten die je helpen de interne organisatie te reguleren. Er is een bestuursovereenkomst, een vrijwilligersovereenkomst, een declaratieregeling en nog enkele documenten. Ook zijn er arbeidsovereenkomsten en stageovereenkomsten. Natuurlijk is er een model van een Huishoudelijk Reglement.

Kortom, je treft alle juridische documenten aan die jouw organisatie verder kunnen professionaliseren. Bovendien, ons team van juristen zorgt dat deze documenten actueel en up tot date blijven. Regelmatig voegt de redactie nieuwe documenten toe, zoals na de invoering van de AVG, of de WBTR.
Als lid ben je dus zeker van goede juridische documenten voor jouw stichting.

Modelbrieven

Er staan een grote reeks brieven voor je klaar. Formulieren die je kan gebruiken, zoals declaratieformulieren. Bovendien, heb je behoefte aan een model dat er niet bij staat? Vraag het ons en de redactie kijkt of ze het kunnen maken.

Helpdesk als je lid bent

De helpdesk geeft gratis antwoorden op vragen. Je kan de vragen stellen met het contactformulier. Daarna krijg je altijd binnen drie dagen antwoord. Je moet je dus als stichting eerst aanmelden als lid, voordat je antwoord kan krijgen. Heb je een serieus juridisch geschil? Dan kunnen we je alleen in algemene zin helpen. De helpdesk is een eerstelijns ondersteuning    0
    Je winkelwagen