Archive:

Woordenboek

SBBI

SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling. Net als de ANBI is het een status die de Belastingdienst kan toekennen aan een stichting. Met deze status is de stichting vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Om deze status te...

Woordenboek

Fuseren

Fuseren is het samengaan van twee of meer organisaties. Deze organisaties gaan na de fusie verder als één organisatie. Fuseren kan op verschillende manieren. Eén van de bestaande organisaties neemt het vermogen van de andere organisatie over. De...

Woordenboek

Vereffening

Vereffening is het vermogen van een rechtspersoon, na ontbinding of opheffing, verdelen. Als een stichting wordt ontbonden, en er is vermogen, moet dat vereffend worden. Dat wordt gedaan door een vereffenaar. Een vereffenaar kan worden aangewezen...

Woordenboek

Quorum

Het quorum is een voorwaarde. Deze voorwaarde kan gelden bij het nemen van een besluit bij een rechtspersoon, de stichting. Het quorum houdt in dat het besluit pas geldig is, als er bij de stemming een minimum aantal personen aanwezig is. Het quorum...

Woordenboek

Opheffen

Een stichting opheffen betekent dat de stichting ophoudt te bestaan. Om een stichting te kunnen opheffen is een opheffingsbesluit van het stichtingsbestuur nodig. Juridisch wordt dit ook wel ontbinding van de rechtspersoon genoemd. Lees ook: Hoe hef...

Woordenboek

Ontbinding

De ontbinding van een rechtspersoon houdt in dat de rechtspersoon ophoudt te bestaan. Dit wordt ook wel liquidatie van de rechtspersoon genoemd. Een rechtspersoon kan niet zomaar worden ontbonden. Eerst moet er een ontbindingsbesluit worden genomen...

Woordenboek

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed. Een natuurlijk persoon heeft rechten en plichten en kan rechtshandelingen verrichten. Bijvoorbeeld een overeenkomst sluiten, of een rechtspersoon vertegenwoordigen. Zoals het vertegenwoordigen...

Woordenboek

Rechtspersoon

Een stichting is een rechtspersoon. Het is een juridische constructie waardoor een organisatie rechten en plichten kan bezitten. De rechtspersoon kan zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer. Daardoor kan de stichting dingen kopen en...

Woordenboek

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van een stichtingsbestuurder voor de handelingen die hij/zij verrichten. Het gaat om de handelingen die hij/zij als bestuurder van de stichting verricht. De stichting heeft rechtspersoonlijkheid...

Woordenboek

Subsidie

Een subsidie is een financiële steun. Meestal vanuit de overheid. Om subsidie te kunnen ontvangen moet de stichting aan bepaalde eisen voldoen. De eisen kunnen verschillen per subsidie. Lees deze dus altijd goed door voordat je een subsidie aanvraag...

0
Je winkelwagen