Belasting betalen

Belasting betalen

Belasting betalen

Soorten belasting

Een stichting kan met de volgende soorten belasting te maken krijgen:

  • BTW;
  • Loonbelasting en premieheffing;
  • Vennootschapsbelasting.

BTW

Jouw stichting kan als ondernemer voor de omzetbelasting (ook wel btw) worden aangemerkt. Is er sprake van ondernemerschap dan moet de stichting btw afdragen over de diensten die je verricht of de goederen die je verkoopt. Het kan ook een voordeel zijn. Als je btw afdraagt mag je het ook aftrekken van de goederen en diensten die je afneemt. 

Loonbelasting en premieheffing

Elke stichting die werknemers op de loonlijst heeft, krijgt te maken met loonbelasting en premieheffing. Je bent in dat geval een werkgever en moet belasting inhouden en afdragen.

Wanneer iemand valt onder de noemer medewerker hangt weer af van de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking. Voor vrijwilligers hoef je geen belasting af te dragen, mits ze aan de voorwaarden voor een vrijwilliger voldoen. Je mag ze dan belonen met een belastingvrij bedrag volgens de vrijwilligersregeling.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting (kortweg Vpb) is een jaarlijkse belasting op de winst van rechtspersonen of daarmee vergelijkbare samenwerkingsverbanden. De Vpb is van toepassing als je door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien of in concurrentie treedt met anderen.

Opgeven bij de Belastingdienst

Het is heel moeilijk om aan te geven welke belasting de stichting precies moet betalen, omdat dit per geval verschilt. De enige manier om er achter te komen is door de stichting op te geven bij de Belastingdienst. Nadat je de stichting op hebt gegeven bij de Belastingdienst krijg je bericht in hoeverre je belastingplichtig bent. Je geeft onder meer aan of je vrijwilligers in dienst hebt, een kantine runt, onroerend goed bezit, et cetera. Aan de hand daarvan neemt de Belastingdienst een besluit over welke belastingen je moet betalen. De situatie is dus per stichting verschillend.

Je kan in beroep gaan als je het er niet mee eens bent, dus het is goed om te weten wat het inhoudt. Zit er binnen de stichting iemand die verstand heeft van de fiscus? Of moet je misschien een belastingadviseur inhuren?

    0
    Je winkelwagen