Hoe om te gaan met het ontslaan van een bestuurder

Hoe om te gaan met het ontslaan van een bestuurder

Ontslag bestuurder

Let op! De wijze van ontslag van een bestuurder staat in de statuten vastgelegd. Sla deze er dus eerst op na om te kijken hoe de procedure binnen jouw stichting moet verlopen!

Ontslag bij stichting

In een stichting is het bestuur het hoogste en enige wettelijk voorgeschreven orgaan. Dit betekent dat alle bevoegdheden die niet in de wet of volgens de statuten aan andere organen is toegekend, onder het bestuur vallen. Het bestuur is tevens bevoegd om tot ontslag van een bestuurder over te gaan.

Daarnaast is er bij stichtingen de mogelijkheid dat de rechter een bestuurslid ontslaat. Dit gebeurt meestal vanwege onbehoorlijke of onzorgvuldige uitoefening van de functie, op aangeven van belanghebbenden of het Openbaar Ministerie.

Grotere stichtingen hebben een Raad van Toezicht (RvT). Deze RvT kan ook de bevoegdheid hebben om een bestuurder te benoemen en te ontslaan.

    Je winkelwagen