Bescherm de naam van de stichting

Bescherm de naam van de stichting

TIP: Bescherm uw naam

De naam

Zodra de statuten zijn opgesteld en de stichting van start gaat, is de naam jouw eigendom. Ondernemingen moeten zich aan de Handelsnaamwet houden. Dit houdt in dat andere organisaties niet een naam mogen kiezen die lijkt op die van jouw stichting en dat jij op jouw beurt hetzelfde niet mag doen. Ook logo’s en tekens zijn beschermd en mogen dus niet op die van een andere organisatie lijken.

Merkenregister

Je kan jouw naam en/of logo (beeldmerk) beschermen door deze te deponeren bij het Merkenregister van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Alleen door jouw naam en/of logo te deponeren word je -gedurende tien jaar- eigenaar van het exclusieve merkenrecht binnen Nederland, België en Luxemburg.

Merkbewaking

Het Merkenregister doet echter niet aan merkbewaking. Je zal zelf in de gaten moeten houden of er geen organisatie is die een naam of beeldmerk deponeert die op de jouwe lijkt. Je kan dit werk ook uitbesteden aan een commercieel merkenbureau dat, als het nodig is, ook optreedt tegen derden. Hier zijn echter hoge kosten mee gemoeid.

Zelf actie ondernemen

Je kan kosten besparen door zelf een aangetekende brief te sturen aan de concurrent. Schrijf hierin dat je constateerbaar eerder was met de naam en dat deze voor verwarring in de markt zorgt. Schrijf vervolgens dat je hen vordert het gebruik te beëindigen en dat je anders rechtsmaatregelen neemt. In de meeste gevallen schrikt dit voldoende af. Komt het tot een rechtszaak, dan zal de rechter kijken of er sprake is van ‘verwarring in de markt’.

Handelsnaam

Het lijkt een verwarrende term, maar het is het niet. Bij de Kamer van Koophandel wordt de naam van de stichting ook wel de handelsnaam genoemd. Dit is de naam waaronder de stichting is geregistreerd bij het handelsregister van de KvK in jouw regio. De handelsnaam verkrijg je zodra de stichting van start gaat, niet door inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Officieel kijkt de KvK ook of er geen concurrerende namen worden ingeschreven, maar in de praktijk is dit vaak niet het geval.

    0
    Je winkelwagen